:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه اندازه شیوع آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در سبزیکاری های اطراف ساری 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه :

برای دریافت درجه دکتری حرفه ای دامپزشکی (D.V.M)

موضوع :

مطالعه اندازه شیوع آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در سبزیکاری های اطراف ساری 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

استاد  گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر ویدا پیر زمانی 

استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

استاد داور:

سرکار خانم دکتر طناز طباطبایی

 

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده 1

مقدمه و هدف 2

فصل اول :‌کلیات

1-1- تاریخچه 6

2-1- تاریخچه تحقیقات در زمینه کریپتوسپوریدیوم در ایران. …9

1-2-1- در سبزیجات…………………………………………………………………….. 11

2-2-1- در حیوانات ……………………………………………………………………… 11

3-1- طبقه بندی 11

4-1- گونه های کریپتوسپوریدیوم ..12

1-4-1-  نشخوارکنندگان. …12

2-4-1- گوشتخواران. 12

3-4-1- پرندگان. 13

4-4-1- ماهیان 13

5-4-1- خزندگان 13

6-4-1- حیوانات آزمایشگاهی 14

7-4-1- پریمات ها و بشر 14

5-1- مورفولوژی. 16

6-1- چرخه زندگی. 16

7-1- اپیدمیولوژی 18

1-7-1- حیوانات اهلی. 18

2-7-1- نشخوارکنندگان. 19

3-7-1- بشر. 20

4-7-1- خوک.. 21

5-7-1- تک سمی. 22

6-7-1- حیوانات وحشی و شکاری. 23

7-7-1- سگ سانان. 23

8-7-1- گربه سانان. 25

8-1- راه های انتقال کریپتوسپوریدیوز. 27

1-8-1- انتقال زئونوتیک… 27

2-8-1- انتقال غیر زئونوتیک 28

3-8-1- منابع طبیعی. 29

9-1- ایمونوپاتوژنز. 30

1-9-1- ایمنی همورال…………………………………………………………………. 30

2-9-1- ایمنی با واسطه سلولی 31

10-1- نشانه های بالینی در بشر. 32

11-1- پیشگیری و درمان. 34

1-11-1- پیشگیری و درمان در بشر. 34

2-11-1- پیشگیری  و درمان در حیوانات.. 35

3-11-1- ضدعفونی. 36

فصل دوم: مواد و روش کار

1-2-هدف…………………………………………………………………………………….. 41

2-2- مواد و وسایل مورد نیاز……………………………………………………………….. 42

3-2- روش کار………………………………………………………………………………. 44

4-2- مراحل آزمایش…………………………………………………………………………. 44

فصل سوم: نتایج

نتایج. 46

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری. 53

پیشنهادات.. 56

فهرست منابع فارسی. 57

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………. 60 جستجو در سایت :   

چکیده  انگلیسی………………………………………………………………………………… 64

 


فهرست جداول

 جدول                                                                                                     صفحه  

1-1 . گونه های کریپتوسپوریدیوم………………………………………………………… ….15

2-1 .ویژگی های ریخت شناسی اووسیست های گونه های کریپتوسپوریدیوم……………….. 33

1-2  فراوانی تعداد نمونه ها در مناطق و سبزیجات…………………………………………… 47

1-3- فراوانی و درصد فراوانی آلودگی سبزی در نواحی گوناگون اطراف ساری……………… 51

2-3- فراوانی و درصد فراوانی آلودگی سبزی در انواع مختلف سبزی……………………….. 51

3-3- فراوان  و درصد فراوانی آلودگی سبزی با در نظر داشتن نوع کود مصرفی………………….. 52

4-3- فراوانی  و درصد فراوانی آلودگی سبزی با در نظر داشتن نوع آب مصرفی…………………. 52

5-3- آزمون مجذور کای برای مطالعه تفاوت اندازه آلودگی سبزی در نواحی گوناگون زیر کشت اطراف ساری                                                                                                                    53

6-3- آزمون مجذور کای برای مطالعه تفاوت اندازه آلودگی سبزی در انواع مختلف
سبزی…………………………………………………………………………………………….. 54

7-3- آزمون مجذور کای برای مطالعه تفاوت اندازه آلودگی سبزی با در نظر داشتن کود مصرفی… 55

8-3- آزمون مجذور کای برای مطالعه تفاوت اندازه آلودگی سبزی با در نظر داشتن نوع آب مصرفی 55

 

 

مقدمه و هدف :

کریپتوسیوریدیوم یکی از مهمترین عوامل روده ای در پستانداران بویژه حیوانات اهلی و بشر می باشد. این تک یاخته یکی از عوامل مهم انگلی منتقله از طریق سبزیجات می باشد. علاقه مردم به مصرف سبزی خام یا نیم پز به دلیل داشتن طعم طبیعی و نیز حفظ مواد مغذی حساس به حرارت، خطر انتقال آلودگی راافزایش می دهد. به علاوه، دو کفه ایها با ذخیره سازی و حفظ اووسیست های کریپتوسپوریدیوم، درانتقال آلودگی مؤثرند. کریپتوسپوریدیوم به عنوان یک انگل زئونوز، به چند دلیل از نظر همه گیر شناسی اهمیت قابل توجهی دارد: دارای طیف میزبانی گسترده می باشد، تعداد کم اووسیست آن جهت ایجاد عفونت در بشر و دام و نیز برای آلودگی محیط کافی می باشد ، اووسیست آن در برابر عوامل ضد عفونی کننده متداول آب مقاوم می باشد، اندازه اُووسیت آن بسیار کوچک (7-4 میکرون) می باشد .این تک یاخته با آلوده کردن طیف گسترده ای از حیوانات، انتشاری گسترده داشته و از عوامل مهم آلوده کننده محیط زیست تلقی می گردد. اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم بسبب داشتن غشاء ضخیم خارجی نسبت به عوامل نامساعد محیط زیست بسیار مقاوم می باشند و در مناطق گرم و مرطوب برای ماهها زنده و فعال باقی می مانند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392

بعضی گونه های کریپتوسپوریدیوم برای میزبان اختصاصی می باشد اما گونه پارووم برای تمام پستانداران عفونت زا می باشد. کریپتوسپوریدیوم به عنوان یکی از آلودگی های مهم منابع آب به شمار می رود و آلودگی به آن بسیار مورد توجه سازمان های آب می باشد. کریپتوسپوریدیوم پارووم به عنوان یکی از مهمترین عوامل جدید آلوده کننده آب آشامیدنی درآمریکا مطرح می باشد.آب آشامیدنی و یا آبی که در مراکز تفریحی هست به عنوان یک وسیله برای انتقال اقدام می کند و همه گیری های متعددی ناشی از نوشیدن آب آلوده گزارش شده می باشد.کریپتوسپوریدیوم یکی از عوامل اسهال مسافرین در انسا ن می باشد

به دلیل زئونوتیک بودن، این انگل برای جوامع انسانی بسیارخطرناک می باشد. کریپتوسپوریدیوزیس بیماری انگلی می باشد که در اثر تک یاخته کریپتوسپوریدیوم ایجاد می گردد و یک گاستروآنتریت حاد یا مزمن را ایجاد می کند.این انگل در پرزهای دیواره روده ساکن شده و موجب بروز علایم بالینی می گردد. این علایم در افراد با ایمنی کامل با یک اسهال حاد خود محدود شونده شروع می گردد و تا گاستروآنتریت شدید مزمن در افراد دچار اشکال سیستم ایمنی که می تواند به مرگ منجر گردد متغیر می باشد. در آغاز دهه 1980 و با کشف بیماری ایدز این انگل اهمیت بیشتری پیدا نمود زیرا مشخص گردید این ارگانیسم یکی از عوامل مهم مولد اسهال شدید، طولانی مدت تهدید کننده زندگی در این بیماران می باشد . آلودگی به این انگل می تواند از طریق آب و غذای آلوده یا از طریق تماس فردی یا حیوان به بشر صورت گیرد. این انتقال در مکانهای با بهداشت پایین و درافرادی که به صورت دسته جمعی زندگی می کنند بیشتر می باشد. گرچه این تک یاخته محدود به روده کوچک، معده و کولون می باشد، اما می تواند اندام های دیگر را نیز درگیر کند. از دست دادن مایعات بدن در نتیجه اسهال واستفراغ می تواند در کودکان پیامد کشنده ای داشته باشد ، پس شناسایی افراد آلوده یا دارای نقص ایمنی و درمان آنها اهمیت دارد.

ازآنچه دراین مقدمه آمده می باشد، واضح می باشد که از دیدگاه اقتصادی وبهداشت عمومی،کریپتوسپوریدیوم بسیار پراهمیت می باشد. با در نظر داشتن فراوانی زمین های سبزیکاری در اطراف ساری و تأمین بخش عمده سبزی مورد مصرف شهر ساری و اهمیت این بیماری انگلی در بشر، این پایان نامه در این زمینه انتخاب شده می باشد.

 

 

تعداد صفحه :86

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: پزشکی