:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده پزشکی علی بن ابی طالب (ع)

پایان نامه:

جهت دریافت دکترا

عنوان :

مطالعه فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد

استاد راهنما :

دکتر محمد گلشن تفتی

استاد مشاور :

دکتر قاسم دستجردی

استاد مشاور آمار:

پروفسور نصرا… بشر دوست

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

1-1- دوره نوزادی.. 2

1-2- عوامل مرتبط با تولد نوزاد نارس و کم وزن در زمان تولد. 4

1-3- ارزیابی سن حاملگی در هنگام تولد. 6

1-4- گستره بیماری‌ها در نوزادن LBW…. 7

1-5- مراقبت‌های مربوط به اتاق نوزادان.. 7

1-6- پیش آگهی.. 8

1-6-1- تعیین احتمال مرگ و میر نوزادی.. 10

1-7- عوارض وزن کم تولد. 10

1-7-1- نقایص عصبی – حسی اصلی.. 10

1-7-2- فلج مغزی.. 12

1-7-3- عقب ماندگی ذهنی.. 14

1-7-4- کم شنوایی.. 15

1-7-5- نقائص بینایی.. 16

1-7-6- هیدروسفالی پیشرونده 17

1-7-7- نقائص مینور 18

1-7-8- تکامل در کی – شناختی.. 19

1-7-9- تکامل زبان.. 20

1-7-10- تکامل حرکتی.. 20

1-7-11- تکامل عصبی رفتاری.. 22

1-7-12- عملکرد مدرسه. 23

1-7-13- خونریزی داخل بطنی-داخل جمجمه ای.. 24

1-7-14- اختلال بیش فعالی/کمبود توجه. 25

2-1- اظهار مسئله و اهمیت آن.. 45

2-2- عنوان طرح.. 46

2-3- جامعه مورد مطالعه.. 46

2-4- حجم نمونه. 46

2-5- نوع و روش مطالعه. 46

2-6- مکان وزمان مطالعه. 46

2-7- فرضیه. 47

2-8- هدف کلی.. 47

2-8-1- اهداف ویژه 47

2-9- روش انجام کار 47

2-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 48

2-11- متغیرها 48

3-1- یافته‌ها 50

4-1- بحث… 68

4-2- نتیجه گیری.. 71

4-3- پیشنهادات… 71

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول 1-1- اندازه نقایص عصبی در نوزادان با وزن کم حین تولد. 11

جدول 1-2- شیوع نقایص ماژور در نوزادان با وزن کمتر از800 گرم در حین تولد. 12

جدول 3-1- فراوانی نسبی ADHD از نوع اکثراً بی توجه در دو گروه مورد مطالعه.. 51

جدول 3-2- فراوانی نسبی ADHD نوع اکثراً بیش فعال-تکانشگر در دو گروه مورد مطالعه.. 52

جدول 3-3- فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد مطالعه.. 53

جدول 3-4- فراوانی نسبی ADHD نوع اکثراً بی توجه دو گروه مورد مطالعه برحسب جنس…. 54

جدول 3-5- فراوانی نسبی ADHD نوع اکثراً بیش فعال – تکانشگر در دو گروه مورد مطالعه برحسب جنس    55

جدول 3-6- فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد مطالعه برحسب جنس…. 56

جدول 3-7- فراوانی نسبی ADHD نوع اکثراً بی توجه در دو گروه مورد مطالعه برحسب تغذیه دوران شیرخوارگی  57

جدول 3-8- فراوانی نسبی ADHD نوع اکثراً بیش فعال – تکانشگر در دو گروه مورد مطالعه برحسب تغذیه دوران شیرخوارگی.. 59

جدول 3-9- فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد مطالعه برحسب تغذیه دوران شیرخوارگی  61

جدول 3-10- فراوانی نسبی ADHD نوع اکثراً بی توجه در دو گروه مورد مطالعه بر حسب سن حاملگی  63

جدول 3-11- فراوانی نسبی ADHD نوع اکثراً بیش فعال – تکانشگر در دو گروه مورد مطالعه بر حسب سن حاملگی  64

جدول 3-12- فراوانی نسبی ADHD نوع مرکب در دو گروه مورد مطالعه بر حسب سن حاملگی.. 65

جدول 3-13- میانگین انواع ADHD در دو گروه مورد مطالعه.. 66

 

فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالعات مشابه

 

 

فصل اول

مقدمه و

مروری بر مطالعات مشابه

 


1-1- دوره نوزادی

دوره نوزادی یا neonatalاگر چه از نظر تعریف به 28 روز اول زندگی گفته می گردد اما زندگی جنینی و نوزادی یک دوره زمانی به هم پیوسته را تشکیل می‌دهد که در طی آن تکامل و رشد بشر تحت تاثیر عوامل ژنتیکی ، محیط داخل رحمی و خارج رحمی می‌باشد. دوره نوزادی دورانی بسیار آسیب پذیر برای کودک می باشد که در طی آن بسیاری از تطابق‌های فیزیولوژیک مورد لزوم برای زندگی در محیط خارج از رحم تکامل می‌یابد.

دوره نوزادی زمان حساسی برای یک کودک می باشد زیرا بسیاری از مهارتهای فیزیکی لازم برای زندگی خارج رحمی در این زمان کامل می‌یابد.

اندازه بالای مرگ و میر و بیماریزایی در  این دوران شکننده بودن حیات در این دوره را نشان می‌دهد در همه موردها مرگ ومیر که در یکسال اول زندگی اتفاق می‌افتد، دو سوم موردها مربوط به دوره نوزادی می باشد و مرگ و میر نوزادی در 24 ساعت اول ، از بیشترین اندازه برخوردار می باشد و به گونه کلی 65 درصد از همه مرگ و میر شیرخواران را شامل می گردد.

بیماری‌های همراه با تولد قبل از موعد و وزن کم هنکام تولد و ناهنجاری‌های کشنده‌ی مادرزادی از علت‌های اصلی مرگ ومیر نوزادی می‌باشد. عوامل مختلف طبی ، اقتصادی ، و فرهنگی بر مرگ و میر پری ناتال و نوزادی تاثیر می‌گذارند. معیار‌های پیشگیرانه  مانند آموزش‌های بهداشتی، مراقبت‌های پری ناتال ، تغذیه، طرفداری اجتماعی و شناخت عوامل خطرزا و مراقبت‌های مامایی به نحوی موثر اندازه مرگ ومیر پری ناتال و نوزادی را کاهش می‌دهند.

کمی وزن و نارسی یک شاخص اساسی مرگ و میر نوزادان می باشد. اولین بار در سال 1919 ylppo نوزادان زیر 2500 گرم را کم وزن (LBW) نامید.LBW  و این تعریف به عنوان استاندارد پر مخاطره شیرخواران بیش از 40 سال می باشد که توسط سازمان بهداشت جهانی مورد تایید قرار گرفته می باشد و یکی از علت های اصلی مرگ و میر شیرخوارگی و نوزادی می‌باشد و به همراه ناهنجاری‌های مادرزادی (مثل قلبی، سیستم عصبی مرکزی و تنفسی) تأثیر بسزایی در عوارض دوران بچگی دارد.به گونه کلی ، برای هر دوره‌ای از زمان حاملگی ، هر چه وزن هنگام تولد نوزاد کمتر باشد و برای هر وزنی ، هر چه دوره بارداری کوتاه تر باشد، مرگ و میر نوزادی بیشتر خواهد بود.

بیشترین مرگ و میر نوزادی در میان نوزادانی رخ می‌دهد که وزن تولدی کمتر از 1000 گرم دارند و دوره‌ی بارداری آن‌ها کمتر از 30 هفته بوده می باشد کمترین مرگ و میر نوزادی نیز در میان نوزادانی می باشد که وزن تولد 3000 تا 4000 گرم و دوره‌ی بارداری 40-38 هفته داشته اند[1].

هر چه وزن جنین از 500 گرم به 3000 گرم نزدیک می گردد یک کاهش لگاریتمی در مرگ و میر نوزادی دیده می گردد.در سنین حاملگی 25 تا 37 هفته به ازای افزایش هر هفته از سن حاملگی اندازه مرگ و میر نوزادی تقریباً نصف می گردد.با این حال تقریباً 40% همه‌ی مرگ ومیرهای حوالی زایمان در نوزادانی دیده می گردد که سن حاملگی بعد از 37 هفته و وزن معادل یا بیشتر 2500 گرم دارند.

از آن جا که اغلب مرگ و میر دوره‌ی نوزادی در نخستین ساعات و روز‌ها اتفاق می‌افتد با افزایش سن نوزاد احتمال بقای او افزایش می‌یابد. در واقع وزن تولد و سن هنگام حاملگی از شاخص‌های قوی مرگ و میر دوره نوزادی می‌باشند در واقع اندازه بقاء در سن 22 هفته نزدیک 22 درصد می‌باشد و این احتمال برای 23 هفته تا 25 درصد و برای 24 هفته تا 56 درصد و برای 25 هفته تا 79 درصد افزایش می‌یابد. همچنین اندازه مرگ و میر در نوزادان با وزن هنگام تولد 4000 گرم و یا بیشتر با سن حاملگی 42 هفته یا بیشتر افزایش ناگهانی پیدا می کند [2].
جستجو در سایت :   


از علت های وزن کم هنگام تولد ، تولد پیش از موعد یا محدودیت رشد داخل رحمی[1]1 و یا هر دو می‌باشند علت اصلی وزن کم تولد در ایالات متحده، تولد پیش از موعد می‌باشد در حالیکه در کشورهای در حال توسعه علت اصلی محدودیت رشد داخل رحمی می‌باشد.

شیوع LBW در نژاد سیاه و در جنس دختر بیش از پسر می‌باشد. همچنین چند قلویی و سن بالای مادر نیز خطر LBWرا افزایش می‌دهد.

امروزه شانس زنده ماندن نوزادان با وزن 1501تا 2500 گرم ، 95 درصد یا بیشتر می باشد اما اندازه مرگ ومیر در آن‌هایی که وزن کمتری دارند همچنان بالاست اندازه مرگ ومیر نوزاد LBW که تا زمان ترخیص از بیمارستان زنده مانده اند بیشتر از اندازه مرگ ومیر نوزادان رسیده در دو سال اول عمرشان می باشد قسمت اعظم این مرگ و میرها ناشی از عفونت هستند و پس حداقل از نظر تئوری بسیاری از آنها قابل پیشگیری خواهند بود ناهنجاری‌های آناتومیک مادرزادی در 3 تا 7 درصد از نوزادان LBWوجود دارد.

رشد و نمو نوزاد LBW متولد شده از مادرانی که وضعیت اقتصادی اجتماعی نامناسبی دارند نسبت به نوزادی که در دوران نوزادی محیط بهتری دارند کمتر خواهد بود.در سال 2000 ، 6/7 درصد نوزادان زنده متولد شده در ایالات متحده آمریکا وزنی کمتر از 2500 گرم داشته اند که در بین آنها سیاه پوستان دو برابر سفید پوستان بوده اند.

نارس بودن وIUGRباعث افزایش اندازه بیماری و مرگ ومیر نوزادان می گردد.تقریباً 30 درصد نوزادان LBW در ایالات متحده دچار عقب ماندگی رشد داخل رحمی (IUGR)هستند و پس از 37 هفته حاملگی متولد می شوند.هنگامی که اندازه LBW بیش از 10 درصد می گردد، درصد IUGR بیشتر ونارسی کمتر خواهد گردید.در کشورهای در حال توسعه تقریباً 70 درصد نوزادان LBW مبتلا به IUGR می‌باشند و نوزادان IUGR در مقایسه با نوزادانی که متناسب با سن حاملگی رشد نمو.ده اند، دارای مرگ ومیر و عوارض بیشتری هستند.در ایران طبق مطالعه‌هایی که به گونه پراکنده انجام شده نسبت نوزادانی با وقفه‌ی رشد داخل رحمی کمتر از کشورهای در حال توسعه و بیشر از کشورهای توسعه یافته می باشد.به گونه دقیق می‌توان گفت علت کم وزنی هنگام تولد 30 تا 40 درصد مواقع IUGR و بقیه‌ی موردها ناشی از نارس بودن جنین و تولد زودتر از موعد[2] می باشد اندازه LBW در کل کشور 29در هزار تولد زنده می‌باشد[3].

[1] Intrauterine growth restriction

[2] premature

تعداد صفحه :93

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : سرطان کولون
دسته‌ها: پزشکی