:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه اندازه تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

عنوان:

مطالعه اندازه تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری

اساتیدراهنما:

دکتر ناصر سرگلزایی

دکتر حمیدرضا عرب

اساتیدمشاور:

دکتر مجید مختاری

دکتر سید حسین حسینی زارچ

 سال تحصیلی: 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

جستجو در سایت :   

عنوان صفحه
مقدمه  
فصل اول :کلیات و مرورمقالات
کلیات : تعریف ایمپلنت 2
ساختارایمپلنت 2
موادتشکیل دهنده ایمپلنت 2
طرح ایمپلنت 3
شکل  بدنه ایمپلنت 3
توپوگرافی سطحی ایمپلنت 4
فاکتورهای کلیدی حصول اسئواینتگریشن 6
فاکتورهای مرتبط باعدم حصول اسئواینتگریشن 6
الف)– عوامل داخلی 6
ب) – فاکتورهای مربوط به اقدام کننده 7
ج) – فاکتورهای مرتبط با بیومتریال 8
معرفی سیستمSPI 8
مرورمقالات : 10
فصل دوم : اظهار مسئله
اظهار مسئله 18
هدف کلی 18
اهداف جزئی 19
اهداف کاربردی 19
فصل سوم : مواد و روشها
نوع مطالعه 21
حجم نمونه 21
روش کار 22
«مطالعه تعدادی ازمتغیرهای مهم » 25
1.تحلیل استخوان 25
2.عمق پاکت 26
3.وجود التهاب لثه 26
آنالیزآماری 27
 

فصل چهارم : نتایج

 

مقایسه اندازه تحلیل استخوان اطراف ایمپلنتهای استوانه ای و مخروطی 30
مقایسه عمق پاکت اطراف ایمپلنتهای استوانه ای و مخروطی 31
مقایسه خونریزی حین پروب کردن (BOP) اطراف ایمپلنت های استوانه ای و مخروطی 31
مقایسه تغییرات استخوان برحسب فک بالا و پایین 33
مقایسه تغییرات عمق پاکت برحسب فک بالا و پایین 33
 

فصل پنجم : بحث

بحث 35
نتیجه گیری وپیشنهادات 40
نتیجه گیری 41
پیشنهادات 42
منابع 44


فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 3- 1 متغیرهای مورد نظردرارزیابی ایمپلنت های بارگذاری شده 27
جدول شماره 3-2 آزمون های مورد بهره گیری درارزیابی متغیرها 28
جدول شماره 4-1  مقایسه میانگین تحلیل استخوان دردو نوع ایمپلنت 30
جدول 4-2  مقایسه میانگین عمق پاکت دردونوع ایمپلنت 31
جدول4 -3 توزیع فراوانیBOP در دونوع ایمپلنت 32
جدول 4-4  مقایسه میانگین تحلیل استخوان  در دو فک 33
جدول4-5  مقایسه میانگین عمق پاکت در دو فک 33
نمودار4-1 توزیع فراوانی BOP در دو نوع ایمپلنت 32

 


 

فهرست تصاویر

عنوان صفحه
تصویر 1-1 3
تصویر 1-2 4
تصویر 1-3  انواع ایمپلنت های SPI 9
تصویر 3-1
25
تصویر 3-2 25
 
 
 
 
 
 

 


 

اختصارات

 

:BOP   Bleeding On Probing    

Swiss Precision and  Innovation :SPI 


 

 

مقدمه :

از دست رفتن دندانها باعث مختل شدن استتیک ، جویدن و صحبت کردن بیمار میشود. اگرچه پروتز های دندانی قادر به ترمیم استتیک و فانکشن بیمار تا حدودی می باشد ، اما بعضی معضلات ایجاد شده توسط آنها سبب می گردد که بیماران بدنبال بهره گیری از پروتزهای ساپورت شونده توسط ایمپلنت باشند. کاهش زمان درمان و راحتی بیمار، در کنار داشتن استتیک مطلوب تر از مزایای درمان با ایمپلنت های دندانی می باشد. اندازه موفقیت تقریبا 100% و عدم تخریب دندان های مجاور از مواردیست که منجر به افزایش بهره گیری از درمان های ایمپلنت شده می باشد.

نشان داده شده می باشد که استئواینتگریشن زمانی بدست می آید که ایمپلنت ها در موقعیت صحیح خود با بهره گیری از تکنیک جراحی مناسب ، همراه با حداقل تروما و حداقل حرارت حین اقدام قرار گیرند. ایمپلنت ها بایستی دارای ثبات اولیه بوده و از نظر مکانیکی در طی دوره ترمیم دو تا شش ماه بارگذاری شوند. تمام فاکتورهای فوق بر استئواینتگریشن موثر هستند.

موفقیت طولانی مدت کلینیکی ایمپلنت ها وابسته به استئواینتگریشن و چسبیدن بافت های نرم و اپی تلیوم به سطوح ایمپلنت می باشد. همان گونه که ایمپلنت های دندانی به محیط دهان اکسپوز می شوند ، بایستی از روبرو شدن با عواملی همچون دود سیگار و پلاک باکتریایی ممانعت گردد. از آنجایی که تماس ایمپلنت با استخوان بدون وجود PDL و الیاف کلا‍‍‍ژن آن گونه که در دندان طبیعی می باشد ، می باشد پس بافت ها در اطراف ایمپلنت استعداد به عفونت دارند. اندکس های مختلفی شامل: پلاک اندکس ، اندکس لثه ای ، خونریزی حین پروبینگ و تحلیل استخوان برای ارزیابی سلامت بافت های نرم اطراف ایمپلنت بهره گیری می گردد ، تحلیل استخوان مارژینال بوسیله رادیوگرافی ارزیابی می گردد و بطور مستقیم در ارتباط با موفقیت طولانی مدت درمان های ایمپلنت می باشد. مطابق با مطالعات مختلف انجام شده ، تغییرات کرست استخوان در اولین سال بعد از جایگذاری ایمپلنت بایستی کمتر از 1mm باشد ، که گویا این اندازه تحلیل استخوان بخاطر سازگاری استخوان اطراف ایمپلنت با بار اکلوزال می باشد. بخاطر اینکه سازندگان ایمپلنت های دندانی بتوانند اندازه تحلیل کرست استخوان را به حداقل برسانند ، تمهیدات مختلفی را اعمال نموده اند ، که از آن جمله می توان به ایجاد تغییرات سطحی ایمپلنت (اسید اچ ، سندبلاست ، هیدروکسی آپاتیت و …) ، تغییر در شکل ایمپلنت ( استوانه ای ، مخروطی) و تغییر در رزوه ها (نوع ، شکل و عمق رزوه) تصریح نمود.

هدف از مطالعه حاضر مطالعه تاثیر یکی از این   تغییرات (شکل ایمپلنت) بر اندازه تحلیل کرست استخوان پس از یک دوره شش ماهه بعد از بارگذاری می باشد.

 

 

فصل اول

کلیات ومرورمقالات

 

 

کلیات : تعریف ایمپلنت

ایمپلنت (Implant) از دوجز Im و Plant تشکیل شده می باشد (1). Im به معنای درون و Plant به معنای کاشتن می باشد (2). ایمپلنت جسمی می باشد که درجایی کاشته می گردد و دراصطلاح دندانپزشکی وسیله ای می باشد که از مخاط دهان عبور کرده و برروی یا درون استخوان فک قرار می گیرد (3) .

ساختار ایمپلنت

بطور کلی هرایمپلنت از سه قسمت تشکیل می گردد (4).

  • فیکسچر (Fixture)
  • اباتمنت (Abutment)
  • سوپراستراکچر(Super structure)

مواد تشکیل دهنده ایمپلنت

بیومتریالهای فلزی مثل تیتانیوم ، آلومینیوم و انادیوم بطور گسترده ای بکار می طریقه و از ترکیبات کربن ، اکسیدآلومینیوم ، سرامیک ، سیلیکون نیز بهره گیری می گردد . گروه فلزات قیمتی هم زیرا طلا ، پلاتین و آلیاژهایشان کمتر کاربرد دارند . ازطرفی مطالعات اولیه برروی ترکیبی از کرم ، کبالت و مولیبدن و همینطور ترکیب آهن ، کرم و نیکل انجام گرفته می باشد . پلیمرها و ترکیباتشان (پلی متیل متاکریلات ، سیلیکون رابر ، پلی اتیلن ) به گونه معمول مورداستفاده قرار نمی گیرند ، اما پیشرفت تکنولوژی ، نوید کاربرد آنها را در آینده می دهد (5).

تعداد صفحه :72

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دکترای:بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (ADHD) در کودکان6 ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد
دسته‌ها: پزشکی