:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه آثار و احوال احمدزکی ابوشادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

در رشته ی زبان و ادبیات عرب

موضوع :

مطالعه آثار و احوال احمدزکی ابوشادی

استاد راهنما :

دکتر محمود شکیب

استاد مشاور:

دکتر کتایون فلاحی

سال تحصیلی

89-88

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول (مطالعه اوضاع سیاسی و اجتماعی و دینی وفرهنگی در عصر معاصر)

اوضاع سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی…………………………………………………… 5

آغاز ادبیات معاصر عرب……………………………………………………………………. 7

مطالعه اوضاع اجتماعی در مصر…………………………………………………………… 9

اوضاع و شرایط مصر بعد از حمله فرانسه………………………………………………….. 12

اوضاع مصر بعد از اشغال انگلیس………………………………………………………….. 15

دعوت به سوی آزادی و مساوات…………………………………………………………….. 18

پیدایش و ظهور مطبوعات در مصر…………………………………………………………. 20

فصل دوم (عصر نهضت ادبی)

عصر نهضت………………………………………………………………………………… 23

مهمترین عوامل در ظهور نهضت ادبی معاصر مصر………………………………………. 25

چاپ و روزنامه و جنبش انتقال و ترجمه در دوره نهضت………………………………….. 30

شعر در دوره ی نهضت……………………………………………………………………… 32

نثر در دوره ی نهضت……………………………………………………………………….. 33

قصه………………………………………………………………………………………….. 34

انواع قصه……………………………………………………………………………………. 35

نمایشنامه……………………………………………………………………………………… 36

انواع مکاتب در عصر نهضت……………………………………………………………….. 37

حرکت یا جناح رومانتیسم……………………………………………………………………. 41

جناح رمزگرا…………………………………………………………………………………. 42

فصل سوم (مطالعه زندگی نامه وآثار دکتر ابوشادی)

زندگی نامه (تولد ابوشادی و خانواده‌اش)…………………………………………………….. 44

تولد و رشد شاعر…………………………………………………………………………….. 45

مذهب ابوشادی……………………………………………………………………………….. 48

اساتید و شاگردان ابو شادی…………………………………………………………………… 49

شعر ابو شادی………………………………………………………………………………… 51

نمونه هایی از اشعار رومانتیک ابوشادی……………………………………………………… 54

گزیده ای از قصیده ی «الحنان النارنج»…………………………………………………….. 56

عوامل موثر در شعر ابوشادی……………………………………………………………….. 58

گرایشهای ادبی اجتماعی ابوشادی……………………………………………………………. 59

آثار ابوشادی………………………………………………………………………………….. 61

تالیفات دکتر ابوشادی در نقد و ادب و اجتماع……………………………………………….. 62

مجله‌هایی که ابوشادی به چاپ رسانده می باشد…………………………………………………. 63

کتابهای علمی و غیره ……………………………………………………………………….. 64

فصل چهارم (جمعیت آپولو)

چگونگی تأسیس گروه آپولو…………………………………………………………………. 66

اهداف جمعیت آپولو………………………………………………………………………….. 70

ویژگی شعر مدرسه آپولو…………………………………………………………………….. 72

آپولو جمعیت ادبی یا مدرسه ادبی……………………………………………………………. 73

وحدت عضوی قصیده………………………………………………………………………… 78

حملات بر ضد آپولو…………………………………………………………………………. 79

اوضاع ادبی در زمان تکوین آپولو…………………………………………………………… 80

طبیعت در نزد شاعران آپولو………………………………………………………………… 81

انجمن منیرفا………………………………………………………………………………….. 82

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… 83

فصل پنجم (ابوشادی و ادبیات ملی – انسانی)

نهضت ملی عربی و اثر ادبی آن…………………………………………………………….. 86

درگیری میان قیمومیت و استقلال……………………………………………………………. 89

ادبیات ملّی……………………………………………………………………………………. 91

شعر ملی ابوشادی……………………………………………………………………………. 92

طبیعت و زن در شعر ابوشادی………………………………………………………………. 103

شعر انسانی ابوشادی…………………………………………………………………………. 104

شعر غنایی در نزد ابوشادی………………………………………………………………….. 110

شعر داستانی و دراماتیک دکتر ابوشادی………………………………………………………. 112

ابوشادی درنقش پدر و اشعار او در مورد کودکی……………………………………………. 113

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… 117

الملخَّص………………………………………………………………………………………. 118

Abstrac……………………………………………………………………………………. 120

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………….. 121

 


 مقدمه :

شعر و شاعری پدیده‌ای می باشد که محدوده خاصی ندارد و ویژه افراد خاصی نیست، در هر مقام و منزلتی که باشی، می‌تواند حلول کند و در هر حال و محلّی که باشی می‌تواند تأثیرگذار باشد. دایره حکمفرمایی شعر بس پر دامنه و وسیع می باشد، زیرا که شعر از دل بر می‌خیزد و بر دل می‌نشیند، با عاطفه و احساس آدمی سر و کار دارد و هر چه که باشی، با عاطفه سروکار داری.

شعر مانند موضوعات ادبی می باشد که ریشه در قرون دارد. آن‌گاه که هنوز از تمدن و فرهنگ خبری نبود شعر بود و شاعر اهمیّت داشت . زبانش حامی قبیله بود و دشمنان از بیم تیغ زبانش در تشویش و اضطراب .

مقام شاعر گاهی اوقات از مقام رئیس قبیله تجاوز می‌نمود. در جنگ و صلح چه بسا زبان شاعر کاری را می‌نمود که از عهده شمشیر خارج بود. شعر عربی و لطافت و طراوتی خاص دارد،‌ بطوریکه هر انسانی را که سری در ادبیات دارد بر می‌انگیزد تا به مطالعه این اشعار بپردازد. من نیز به همین دلیل از میان موضوعات ارائه شده، موضوع شعر آن هم شعر شعرای معاصر را برگزیدم. شعر معاصر به دلیل روانی کلام، استعمال کلمات ساده و موضوعات متداول و روزمره جاذبه فراوانی دارد، خصوصاً در شعر شعرای رمانتیک زیبایی هایی خاصی دیده می گردد..

از میان شعرای معاصر احمد زکی ابوشادی را برگزیدم. ابوشادی مانند دیگر شعرای عصر خویش می باشد، با این تفاوت که نوع زندگی و محیط اجتماعی و حوادث زندگی و روزگار چنان تأثیری در شعر او گذاشته که در زمان حیاتش حماسه های جاوید از خود به جاگذاشته می باشد.

برای شناخت هر چه بیشتر این نویسنده شاعر خط به خط و صحفه به صحفه به مطالعه کتب پرداختم. اما مطالب مهمی که بتواند مرا کمک کند چندان نیافتم.

در هر کتاب و هر کتابخانه‌ای که در دسترس بود  و کتب ادبی داشت به جستجو پرداختم. اما متأسفانه در آنها کمتر کتابی را یافتم که راجع به این شاعر نوشته باشند. در بعضی کتابخانه‌ها به مراجع و منابعی تصریح شده بود که به صورت مستقل راجع به ابوشادی نوشته شده می باشد، اما آن نوشته‌های مستقل را در کتابخانه‌ها نیافتم . نباید سهم بعضی از کتابها را که با کمک آن از عهده انجام این تکلیف بر آمدم نایده گرفت. کتابهایی را که نویسندگان آنها کم و بیش به تبیین و حال او پرداخته اند، کتابهائی می باشد زیرا الشعر العربی المعاصر تألیف ایلیا الحاوی و مذاهب الأدب تألیف محمد عبدالمنعم خفاجی و کتاب تاریخ الادب العربی نوشته حنّا الفاخوری که از آنها به فراخور این رساله بهره گرفتم.

بار دیگر جا دارد و از استادانی که با یاری آنان و نصائح و راهنمائیهای آنان که چه بسا سودمندتر از کتابها بوده می باشد جرأت نگارش این پژوهش را یافتم تشکر نمایم .

اگر چه در مورد موضوع این رساله جستجو و پژوهش فراوان کرده‌ام، ولکن شاید آن چیز که مورد مطالعه خوانندگان عزیز در این مقوله قرار می‌گیرد، نا چیز و کم اهمیت جلوه کند، امید اغماض دارد.

 

فصل اول

(مطالعه اوضاع سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی در عصر معاصر)

 

– اوضاع سیاسی- اجتماعی- دینی- فرهنگی

– آغاز ادبیات معاصر

– مطالعه اوضاع اجتماعی در مصر

– اوضاع و شرایط مصر بعد از حمله فرانسه

– اوضاع مصربعد از اشغال انگلیس

– دعوت به مساوات

– پیدایش و ظهور مطبوعات در مصر


 اوضاع سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی :

«پس از حوادث غمبار و فجایع غیرقابل تحملّی ک بعد از عصر مغول بر ادبیات و پیکر شعر و نثر وارد گردید، این گمان بود عاقبت سرنوشت ادبیات عرب چه خواهد گردید. شعر و نثر نیز همچون دیگر علوم پویا می باشد و به یک حال باقی نمی ماند. در اثر تأثیراتی که مدارس، چاپخانه، کتابخانه ها و مجامع و تأثیر و تأثیر متشرقین و غیره… شعر از حالت رخوت و رکودی که برابر عارض شده بود بیرون آمد و شروع به طی کردن مسیر جدیدی نمود. نوآوری جای تقلید و ابداع جای صنایع لفظی را گرفت در ادبیات دوره ی نهضت، دو مرحله معروف می باشد:

مرحله ی اول: سنّت گرایی.

مرحله ی دوم: نوآوری.

مرحله ی اول که مرحله ی رستاخیز و بیداری و حرکت بسوی افکار و موضوعات، تخیّلات و اسالیب قدیم شعر عربی می باشد، خود به دو بخش تقسیم می گردد:

الف: سنّت گرایی آمیخته به انحطاط.

ب: بازگشت به سبک عباسی.

در سنّت گرایی آمیخته به انحطاط، شعرای این دوره می خواستند به سنن شعری پیش از انحطاط برگردند اما آثار انحطاط در کارهایشان نمایان بود.

بازگشت به سبک عباسی زیرا ادباء در اثر تحوّل اوضاع و احوال اجتماعی و بهره گیری از وسایل آموزشی، زبان عربی را به خوبی یاد گرفتند و علل اشکال آن را شناختند. با بهره گیری از صنعت چاپ دواوین شعرای پیش منتشر گردید. شعرای جدید با اطلاع از شعر دوره ی عباسی تصمیم گرفتند از آن شعر تقلید کرده و در تعابیر خود دقت بکار برند. کار شعرای قرین را سرمشق قرار دادند، پس شعرشان از زمانشان فاصله گرفت، و شعر این گروه دور از نیازها و معضلات مردم بود.

در مرحله ی دوم، که مرحله ی نوآوری می باشد در اثر ارتباط میان شرق و غرب و بهره گیری ی شرقیها از ادبیات غرب، شعر به مرحله ی جدیدی گام گذاشت و سه مکتب پدیدار گردید که عباتند از:

1- مکتب مخضرمین

2- مکتب افراط کاران

3- مکتب اهل ابداع

مکتب مخضرمین یعنی کسانیکه ضمن گرایش به نوآوری، کارشان بر مبنای ادبیات قدیم بود.

مکتب افراط کاران گروهی بودند که افکار غربی بر احساس و خیال آنها تأثیر گذاشت. اینها بودند که با ادبیات عرب اُلفتی نداشتند. این گروه در اثر شکست قانون اساسی در سال 1908م و حوادث جنگ جهانی اول بر ملت لبنان و سوریه رنگ رمانتیک به خود گرفت و از رمانتیسم فرانسوی رنگ تقلید گرفت. ویژگی سبک کار آنها دوری گزیدن از اسلوب قدیم بود و پذیرفتن سبک ادبیات غربی.

این ادبیات در اماکنی پا گرفت که مهاجران عرب می زیستند.

از ویژگیهای سبک رمانتیک درخشندگی اسلوب، موسیقی لفظ، و کوشش برای پدیدآوردن شعر آزاد و دعوت به آزادی بود. در این دوره گرایش به سبک سمبولیسم یا رمزگرایی نیز به وجود آمد. پیروان این مکتب به تعبیرات پیچیده پناه بردند و شعر را وسیله ی برای تعبیر از زندگی جدید بکار گرفتند.

مکتب اهل ابداع- که در کنار این گرایشات به وجودآمد. هدف از آن، این بود که شعر را به راه صحیح خود سوق دهد و آن را از فساد غزل و تملّق و چاپلوسی متن و تقلید از قدماء نجات بخشد و به جنبه های اجتماعی شعر اهمیّت دادند که ابوشادی از این مکتب پیروی می نمود.»[1]


آغاز ادبیات معاصر عرب

«اگر نهضت ادبی قدیم عرب بر پایه اصول دین اسلام استوار شده بود بیداری جدید عرب بعد از خواب طولانی دوره ی انحطاط، وامدار تماس و ارتباط شرق با غرب می باشد.

تقریباً بیشتر محققان عرب بر این عقیده اتفاق نظر دارند که نهضت ادبی جدید عرب با حمله‌ی ناپلئون بنا پارت به مصر در سال 1798م آغاز گردید.

بعضی نیز آغاز نهضت ادبی را همزمان با انقلاب عرابی پاشا در سال 1881 می دانند به هر حال خواستگاه نهضت ادبیات معاصر عرب کشور مصر می باشد»[2]

«کشور مصر در اواخر قرن هجدهم و به هنگام حمله ی ناپلئون، توسط مالیک از یک طرف و از طرف دیگر عثمانیها اداره می گردید.

ممالیک بر سر بدست گیری حکومت به نزاعی مستمر با یکدیگر مشغول بودند و این سرزمین را دستخوش آشوب و هرج و مرج ساخته بودند، اختلافات و درگیرهای داخلی مجالی برای رونق فرهنگی و اجتماعی باقی نگذاشته بود، بیماری و جهل و فقر در این سرزمین بیداد می نمود، تقریباً رکودی فراگیر در زمینه های علمی و ادبی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بر سراسر کشور سایه افکنده بود در واقع می توان گفت این صدای غرش توپهای فرانسه در دروازهای قاهره بود که آنان را از خواب غفلت بیدار نمود.

مصریهای دور مانده ازقافله ی علم و دانش و تمدن جدید ناگهان متوجه شدند که در جهان خارج تحولاتی شگرف رخ داده می باشد و دنیا منتظر آغاز حرکت و کوشش آنان نمی ماند.

حمله ناپلئون به مصر در اثر مبارزه و رقابتی بود که میان فرانسه و بریتانیای کبیر در  پایان قرن هجدهم به وجود آمده بود.

هدف اصلی ناپلئون از حمله به مصر دستیابی به پایگاهی مطمئن در قلب جهان عرب بود تا از این طریق راه بریتانها را برای رسیدن به هند سد نماید. حمله ناپلئون گذشته از نابسامانیها و مورد هایی که هر تجاوزی در پس دارد، برای مصریها منشأ امور بسیار مفید می گردید. این حمله صرفاً یک حمله نظامی نبود بلکه جنبه ی فرهنگی و علمی نیز داشت. ناپلئون در اولین قدم مصر و سپس سوریه را تصرف نمود وی می دانست که به اشغال نظامی نمی تواند اکتفاء کند. همچنین به دلیل اینکه مصر از فرانسه دور می باشد به هر حال روزی ارتش فرانسه از مصر خارج می گردد، از این رو هدف ناپلئون این بود که ملت مصر را با تمدن غرب و به ویژه فرانسه آشنا سازد و از لحاظ فرهنگی مصر را تحت سیطره ی خود در آورد، تا سنگر و دژی برای فرانسه در شرق باشد»[3]

«ناپلئون همزمان با اشغال مصر، دانشمندان، تجهیزات وامکانات علمی و فرهنگی را نیز با خود به ارمغان آورد و کوشید تا نوعی دوستی و همکاری میان ارتش اشغالگر و جامعه مصر ایجاد کند.

به علاوه فرانسوی ها برای تعلیم کودکان خود در مصر مدارسی احداث کردند و از همه مهمتر مصریان را با صنعت چاپ آشنا کردند، آنان برای چاپ فرمانها و اعلامیه های حکومتی چاپخانه ای تأسیس کردند که بعدها تأثیر فرهنگی شگرفی را در مصر به جای گذاشت.

فرانسوی ها به تأسیس یک مجمع علمی و تئاتر نیز همت گماشتند و دو روزنامه فرانسوی را در مصر منتشر کردند آنها سه سال مصر را اشغال کردند که تمام این مدت با مصریها و عثمانی ها درگیربودند و سرانجام مجبور شدند که این دیار را ترک کنند.»[4]

«اما فعالیتهای علمی و عمرانی آنها اعجاب مصریها را برانگیخت و آنها را از خواب غفلت و جهل بیدارکرد و به حقوق از دست رفته شان آشنا ساخت و دیدگانشان را به فرهنگ و تمدن جدید برگشود.

حس قومیت در آنها نشو و نما پیدا نمود، مخصوصاً امکان یافتند که در کارهای کشورشان شرکت کنند و نمایندگانی برای خود برگزینند.

البته ناگفته نماند که یورش ناپلئون نتایج مثبت و منفی به دنبال داشت.

جامعه مصری در ابعاد علمی، هنری و ادبی و سیاسی و اجتماعی به شدت تحت تأثیر فرانسه و اروپا قرار گرفت و دیدگان خود را بر دستاوردهای جدید علمی باز نمود. این تهاجم پیامدهای منفی نیز داشت که می توان از ورود فرهنگ غربی در فضای فرهنگ عربی و اسلامی نام برد.»[5]


مطالعه اوضاع اجتماعی در مصر جستجو در سایت :   

«دولت عثمانی، دولت اسلامی بود که حاکمی مسلمان بر آن حکومت می‌نمود و نتیجه فتوحات گسترده‌اش آسیا و اروپا و افریقا را شامل می‌گردید. مردم و ملت‌ها در حوزه سلطه آنان با دین‌ها و مذهب‌های مختلف داخل شدند، پس ساکنان آن‌جا به دوگروه تقسیم شدند، مسلمانان و اهل ذمه، و هنگامی که مسلمانان گروه سیاسی مسلط و حاکم بودند از حقوق شهروندی و وظایف کامل در حکومت برخوردار بودند مانند مقام‌های مختلف سیاسی و اداری و قضایی و نظامی که در اختیار داشتند و پیش روی این مناصب وظایف چهار و جنگ و خدمات نظامی برعهده آنان بود. اما اهل ذمه حق را در تطبیق قوانین دینشان در امور خاص و اموال شخصیتشان می‌دانستند و جزیه بر آنها واجب بود مانند مالیات شخصی بود که هر ساله پرداخت می‌کردند.

از ناحیه اقتصادی، جامعه عربی به کشاورزان. تاجران، و صنعت‌گران و غیره تقسیم می گردد.

همه این مسائل در جامعه عربی تأثیر می‌گذاشت به همین خاطر در پی تماسک و انسجام و متحد شدن برآمدند.[6]»

«عثمانیانی که در آغاز قبایلی وحشی و تجاوزگری بودند و با ترکیبی از عادات و تقالید عربی و اخلاقی اسلامی را گرفتند و صورت‌های مطلق زندگی را رها کردند و آن را به اعراب بیابانی بازگرداندند و خرافاتی با دین در آمیخته گردید و کودکان از آغاز کودکیشان کار می‌کردند و خانواده‌هایشان با رنج و سختی کوشش می‌کردند و هیچ راهی برای تغذیه آنان نمی‌یافتند و همه جامعه از فقر و گرسنگی و بیکاری و مریضی رنج می‌برد. که اسباب و علت های آن اوضاع به اوضاع و شرایط سیاسی مرتبط بود.

پس غیر از اندکی از آنها جمع زیادی از مردم آن وقت در شرایط سخت و طاقت‌فرسا زندگی میکردند. »[7]

«اوضاع کشورهای عربی در قرن 13 همراه با فساد و نابودی اخلاقی و زبان و ادبیات بود. و اروپا با شناخت و آگاهی نسبت به این اوضاع سریعاً بر آنجا هجوم برد اما نه به شکل جنگ‌های صلیبی بلکه با دعوت و تبلیغات و با افزایش تاجران و انتشار علوم و ادبیات به جنگ با کسانی که در راهش ایستادند و مقاومت کردند، پرداخت.» [8]

«اختصار مطلب اینکه جامعه عربی در دوره عثمانی انسجام و اتحادش را از دست داد و این بخصوص در زمانی که فرانسه و بریتانیا در مصر ساکن شدند، بیشتر گردید. و اوضاع طبقات فقیر جامعه تغییر چندانی نکرد. و به خصوص در روستاها فقرا همچنان فقیر و گرسنه‌ها گرسنه ماندند و تعداد بیکاران از قبل بیشتر گردید.

و استعمارگران به شهرهایی خاص توجه و اعتنا کردند جایی که کارشناسان و نخبگان و سربازانش و کارمندانشان بیشتر بود بیشتر بهداشت کامل و نظافت شهرها و ایجاد باغ در این مکان ها را مورد توجه قرار می‌دادند.»[9]

«با پایان یافتن قرن 19 ارزش‌ها و سنت‌‌های اجتماعی قدیم رو به زوال و انحطاط رفت و جایش را به ارزش‌های جدید وارد شده از غرب داد. و درگیری و نزاع شدید بین علاقه‌مندان به غرب و تفکر غربی و مقلدان از سنت اعراب قدیم در مسکن، لباس، غذا، نوشیدنی، و وسایل رفاهی و تجملی رخ داد. در این بین یاران تقلید از قدماء، هر چه را که در توان داشتند برای مقاومت پیش روی جریان غرب مبذول داشتند. و در این هنگام، گروهی شاهد تبعیض موجود در جامعه و فرق بزرگ و فاحش بین حاکم و محکوم شدند. گروهی آگاه با مبادی و اصول و افکار جدید از آزادی و مساوات و عدالت اجتماعی به دور از ذلت و نفاق و رشوه و ربا و با اعتماد به کتاب خدا و سنت نبوی و براساس آراء مصلحان و احیاناً مفکران غربی بر پا شدند. این گروه از مفکران مختلف غرب معضلات و مسائل اجتماعی را با گرایش‌های متعدد اداره می‌کردند.»[10]

اما فسادهای اجتماعی که ادبیات توسط آن رو به نابودی و اضمحلال رفت دو نوع بود، اول محرماتی زیرا قمار و مست کننده‌ها (زیرا شراب) و مواد مخدر و تجاوز به عنف را شامل می گردد. و نوع دوم تشکیلات و اسباب و آلات مستهجن و زشت زیرا رقص‌های دونفره و مختلط را شامل می گردد. اما مست کننده‌ها و مخدرات که سخنان زیادی در مورد آنها و در گوشه و کنار شعر و نثر می باشد و بر ما واجب می باشد که بگوییم که حجم زیادی از شعر عربی دائماً همراه شراب بوده می باشد. و ادبیات دائماً در نزاع و درگیری با فساد بوده می باشد و ادبیات به اظهار بعضی از خوش‌گذرانی‌ها و ارتباط با زنان و به نوعی خاص از رقص فرنگی می پرداختند.

هر یک از این موضوعات در اوایل، هدف نقد گزنده و تند مخالفان قرار گرفت، اما این نقدها با گذشت زمان کاهش پیدا نمود تا اینکه در مناطقی خاص، محدود گردید و ما این نوع از سرگرمی‌ها و خوش‌گذرانی‌ها از آن جمله رقص‌های گروهی را در کانون جامعه و بین طبقات جدید جامعه را به وضوح می‌بینیم.[11]


[1] – تاریخ الآداب اللغه العربیه- جرجی زیدان- ص 11.

[2] –  دراسات فی تاریخ الادب العربی الحدیث و مدارسه؛ عبدالمنعم الخفاجی ج-الاول: ص 22

[3] – جنبش های ملی مصر، غلامرضا نجاتی ص 3

[4] – الأدب المقارن. الخطیب حسام، ج 2 ص 8

[5] – تاریخ الآداب العربیه، جرجی زیدان، ج 2 ص 372

[6] . الإتجاهات الفکریه عندالغرب، علی‌المحافظه،ص  159

[7] . الرائد فی‌الادب العربی، انعام، الجندی. ص 233

[8] . تاریخ ادبیات عرب، احمد اسکندری و استاد مصطفی عنانی، ص 314

[9] . الرائد فی‌الادب العربی، انعام الجندی، ص 102

[10] . الإتجاهات الفکریه عند العرب، علی‌المحافظه، ص 161

[11] – الإتجاهات الادبیه فی‌العالم العربی الحدیث، انیس مقدسی ص 12

تعداد صفحه :129

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***