:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر قم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای پزشکی ( M D )

عنوان:

مطالعه شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر قم

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد رضا قدیر

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر وفایی منش


تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب :

فصل اول  :معرفی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..13

    اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..14

   اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………16

   سوالات  و فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………..17

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….18

 

فصل دوم  :

دانستنی های موجود در پژوهش………………………………………………………………………………………….19

بخش اول : چارچوب پنداشتی

بیماری ریفلاکس معده به مری…………………………………………………………………………………………..20

تظاهرات بالینی ………………………………………………………………………………………………………………22

فرآیند­های موثر در ایجاد بیماری……………………………………………………………………………………….23

عوامل خطر بروز ریفلاکس………………………………………………………………………………………………26

عوارض بیماری ریفلاکس…………………………………………………………………………………………………27

تشخیص………………………………………………………………………………………………………………………..29

درمان…………………………………………………………………………………………………………………………..33

بخش دوم : مروری بر مطالعات انجام شده

مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………38

مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….42

 

فصل سوم : مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………..45

 

فصل چهارم : نتایج……………………………………………………………………………………………………………48

فصل پنجم : بحث……………………………………………………………………………………………………………..64

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………..68

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….70

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………..88

 

 

فهرست جداول و نمودارها:

 

جدول 1-3 : متغیر های مورد مطالعه در مطالعه و ویژگی های آنها……………………………………………47

جدول 1-4 خصوصیات دموگرافیک در افراد مورد مطالعه ………………………………………………………49

جدول 2-4 : مطالعه ارتباط  و همراهی بیماری ریفلاکس با سوابق پزشکی فرد………………………….56

جدول 3-4 : مطالعه عادات فردی در بیماران …………………………………………………………………………..60

جدول 4-4 : مطالعه همراهی یکسری علایم با بیماری ریفلاکی……………………………………………………..63

جدول 5-4 : مطالعه ارتباط سوزش سر دل  و برگشت اسید معده با نوع غذای مصرفی  از طریق مدل رگرسیونی لجستیک…………………………………………………………………………………………………………………….63

 

نمودار 1-4 : نمودار مقایسه فراوانی افراد مورد مطالعه از نظر بیماری ریفلاکس معده به مری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

نمودار 2-4 :نمودار مقایسه فراوانی افراد مورد مطالعه با بیمار ان دارای ریفلاکس معده به مری از لحاظ سن…………………………………………………………………………………………………………………………………………50

نمودار3-4  : نمودار مقایسه فراوانی افراد مورد مطالعه با بیمار ان دارای ریفلاکس معده به مری از لحاظ جنس ……………………………………………………………………………………………………………………………………..50

نمودار 4-4 :نمودار مقایسه افراد مورد مطالعه با بیمار ان دارای ریفلاکس معده به مری از لحاظ وزن…51

نمودار 5-4 : تعیین شیوع رفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس BMI………………………………………51

نمودار 6-4 : تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس وضعیت تاهل……………………………52

نمودار 7-4 : تعیین و مقایسه شیوع آسم در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم………………………….53

نمودار 8-4 : تعیین و مقایسه شیوع سینوزیت در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم……53

نمودار 9-4 : تعیین و مقایسه شیوع گلو درد مداوم  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

نمودار 10-4 : تعیین و مقایسه شیوع پوسیدگی دندان در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

نمودار 11-4 : تعیین و مقایسه شیوع افسردگی  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………….55

نمودار 12-4 : تعیین و مقایسه شیوع اضطراب  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………….55

نمودار 13-4 : تعیین و مقایسه اندازه مصرف داروهای NSAID در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ……………………………………………………………………………………………………………………….56

نمودار 14-4 : تعیین و مقایسه اندازه فعالیت بدنی در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم………………………………………………………………………………………………………………………………….57

نمودار 15-4 : تعیین و مقایسه عادات غذایی  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

نمودار 16-4 :تعیین فراوانی ریفلاکس معده به مری بر حسب زمان مصرف غذا…………………………..58

نمودار 17-4 : تعیین و مقایسه مصرف سیگار  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم….58

نمودار 18-4 : تعیین و مقایسه مصرف چای  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم…….59

نمودار19 – 4 : تعیین و مقایسه مصرف قهوه  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم……………………………………………………………………………………………………………………………………………59

نمودار 20- 4 : تعیین شیوع دشواری در بلع در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم………….60

نمودار 21-4 : تعیین شیوع احساس وجود توده در گلو در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………………………61

نمودار 22- 4 : تعیین شیوع ترشح فراوان بزاق دهان در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم……………………………………………………………………………………………………………………………………61

نمودار 23-4 : تعیین شیوع سرفه مزمندر مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

نمودار 24-4 : تعیین شیوع درد قفسه سینه بدون سابقه بیماری قلبی در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم……………………………………………………………………………………………………………………………….62

 

 

 

فهرست پیوست ها

پرسشنامه مورد بهره گیری در مطالعه………………………………………………………………………………………71

 

 

 

فصل اول :

معرفی پژوهش

 

 

 

اظهار مسئله :

ریفلاکس معده به مری یکی از شایع ترین بیماری های دستگاه گوارش می باشد. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد شیوع این بیماری در ایران بسیار بالامی باشد. در مطالعات گذشته شیوع آن در دانشجویان دانشگاه تهران 9% (1) و در اهداکنندگان خون در پایگاه انتقال خون تهران 3/11% (2) و در مطالعه گنبد کاووس 3/12% برآورد شده می باشد(3). در مطالعات اپیدمیولوژیک، شیوع رفلاکس در کشورهای آسیایی 5% و در کشورهای غربی 10 تا 20 درصد گزارش شده می باشد (4). در بعضی از مطالعات چاپ گردیده شیوع این بیماری در کشورهای غربی تا 40 % نیز گزارش شده می باشد (5).این بیماریبار مالی سنگینی را بر سیستم های بهداشتی کشورها تحمیل می کند . درایالات متحده آمریکا تقریبا شش بیلیون دلار در سال هزینه مصرفداروهای آنتی اسید می باشد و 10 بیلیون دلار هزینه های مستقیم و غیرمستقیم این بیماری می باشد (6).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392

از عوارض این بیماری میتوان به تنگی پپتیک مری تصریح نمود. تنگی در 7 تا 23 درصد بیماران با ازوفاژیت درمان نشده، به‌خصوص  در مورد مردان مسن اتفاق می‌افتد.(7) .

مری بارت یکی از عوارض ریفلاکس مزمن می‌باشد. این بیماران اغلب ریفلاکس شدید با علایم مزمن به مدت بیش از 10 سال داشته‌اند.( 8)

خونریزی شدید و پارگی مری از عوارض نادر ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس می‌باشد و در مورد هایی که زخم‌ها عمیق یا ازوفاژیت شدید باشد ممکن می باشد رخ دهد.( 9) خونریزی در 7 درصد تا 18 درصد بیماران گزارش شده می باشد(10)

 

این بیماری با عارضه خطرناکی همانند آدنوکارسینوم مری که رو به تزاید می باشدارتباط دارد که لازم می باشد عوامل خطر آن به گونه دقیق مطالعه گردد . در ارتباط با عوامل خطر این بیماری توافق همگانی وجود ندارد و مطالعاتمختلف نتایج متناقضی داشته اند. مطالعات صورت گرفته در مورد عوامل خطر این بیماری در ایران بسیار اندک می باشد(3). هدف از این مطالعه مطالعه شیوع این بیماری و ریسک فاکتورهایآن در شهر قم می باشد.

 

 

 

 

اهداف پژوهش : جستجو در سایت :   

 • تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس سن
 • تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس جنس
 • تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس وزن
 • تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس BMI
 • تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس وضعیت تاهل
 • تعیین و مقایسه شیوع آسم در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم
 • تعیین و مقایسه شیوع سینوزیت در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه شیوع گلو درد مداوم در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه شیوع پوسیدگی دندان در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه شیوع اضطراب تشخیص داده شده در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه شیوع افسردگی تشخیص داده شده در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه اندازه مصرف داروهای NSAID در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه اندازه فعالیت بدنی در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه عادات غذایی در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه مصرف سیگار در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه مصرف چای در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه مصرف قهوه در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین و مقایسه مصرف الکل در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم
 • تعیین شیوع دشواری در بلع در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم
 • تعیین شیوع احساس وجود توده در گلو در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم
 • تعیین شیوع ترشح فراوان بزاق دهان در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم
 • تعیین شیوع سرفه مزمندر مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم
 • تعیین شیوع درد قفسه سینه بدون سابقه بیماری قلبی در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم

 

 • سوالات پژوهش :
 • شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس سن چقدر می باشد؟
 • شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس جنس چقدر می باشد؟
 • شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس وزن چقدر می باشد؟
 • شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس BMI چقدر می باشد؟
 • شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس وضعیت تاهل چقدر می باشد؟
 • شیوع دشواری در بلع در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم چقدر می باشد؟
 • شیوع احساس وجود توده در گلو در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم چقدر می باشد؟
 • شیوع ترشح فراوان بزاق دهان در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم چقدر می باشد؟
 • شیوع سرفه مزمندر مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم چقدر می باشد؟
 • شیوع درد قفسه سینه بدون سابقه بیماری قلبی در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم چقدر می باشد؟

تعداد صفحه :96

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: پزشکی