:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه اندازه و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا  قم در سال 1390

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی

عنوان:

مطالعه اندازه و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا  قم در سال 1390

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر رقیه آهنگری

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر اکرم حیدری

بهار 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب جستجو در سایت :   

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول – معرفی پژوهش…. 1

مقدمه. 12

اهداف پژوهش: 3

فصل دوم – دانستنی‌های موجود  در   پژوهش…. 6

بخش اول: چهارچوب پنداشتی.. 7

مرحله دوم زایمان: 8

زایمان خود به خود. 8

اندیکاسیون‌های انجام اپیزیوتومی.. 13

بهترین زمان انجام اپیزیوتومی.. 13

انواع برش اپیزیوتومی.. 14

بخش دوم: مروری بر مطالعات… 16

  1. مطالعات داخلی.. 16
  2. مطالعات خارجی.. 20

فصل سوم : مواد و روش کار. 28

مواد و روش کار. 29

جامعه پژوهش: 29

روش جمع‌آوری اطلاعات… 30

روش تجزیه وتحلیل.. 32

فصل  چهارم : نتایج.. 33

نتایج: 34

فصل پنجم: بحث… 59

بحث… 60

فصل  ششم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 68

منابع: 71

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول 1:  فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزذی و الزهرا 1390. 34

جدول 2: فراوانی انجام اپیزیوتومی بر حسب بیمارستان در استان قم در سال 1390. 36

جدول 3: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس وزن نوزاد در سال 1390  37

جدول 4: فراوانی  انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سابقه کاری انجام دهنده اپیزیوتومی   38

جدول 5 نشان دهنده میانگین، کمترین و بیشترین وزن، تعداد زایمان، سابقه کاری زایمان‌گر،: 38

جدول6: فراوانی  انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس علل آن در سال  1390  39

جدول 7: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب تعداد زایمان  در سال 1390  54

جدول 8: فراوانی  اپیزیوتومی  انجام شده در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب زمان تولد در سال 1390  56

جدول 9: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمان های طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر حسب سمت انجام دهنده زایمان  در سال 1390  57

نمودار 1: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزذی و الزهرا در سال  1390……. 35

نمودار 2: فراوانی انجام اپیزیوتومی بر حسب بیمارستان در استان قم در سال 1390 36

نمودار 3: : فراوانی  انجامی اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزدی و الزهرا بر اساس علل آن  در سال 1390  46

نمودار 4:مقایسه فرآوانی اپیزیوتومی انجام شده و اپیزیوتومی انجام نشده بر حسب تعداد زایمان در سال 1390 55

نمودار 5:  فراوانی اپیزیوتومی انجام شده بر حسب سمت افراد انجام دهنده اپیزیوتومی در سال ..1390. 58

 

فهرست پیوست‌ها

نمونه پرسشنامه بهره گیری شده در مطالعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 72

 

 

فصل اول

معرفی پژوهش

 

 

مقدمه

اپیزیوتومی عبارت از برش پرینه به مقصود افزایش اقطار تنگه خروجی لگن می باشد. بعضی از متخصصین عقیده دارند که برش اپیزیوتومی بهتر از پارگی اتفاقی واژن ترمیم می گردد. در عین حال این روش در بعضی زنان باعث عوارضی مانند عفونت، درد، هماتوم، پارگی درجه 3 و 4 می گردد.

در گذشته اپیزیوتومی بدلیل کاهش احتمال لسراسیون شدید پرینه و عوارض ناشی از شل شدن عضلات کف لگن و ترمیم سریعتر به گونه روتین در زنان نولی پار توصیه می گردید. اما در مطالعات کنترل شده جدیدتر نشان دادند که اپیزیوتومی در دسترسی به اهداف مذکور روش موفقی نمی باشد. با این تفاصیل هنوز در اکثریت مراکز درمانی و حتی آموزشی کشور ما اپیزیوتومی به گونه روتین در زایمان های بار اول و دوم انجام می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391

اندازه انجام اپیزیوتومی در مطالعه ای در نیجریه 54% ذکر گردیده. و در مطالعه ای دیگر در یمن این اندازه 75% بوده می باشد.

بین سال های 1998- 1980 تعداد اپیزیوتومی های انجام گرفته در ایالات متحده از 2 میلیون به 2/1 میلیون کاهش یافته می باشد ( 30 % کاهش ). بیشترین کاهش در سال 1990 بوده که علت آن به عوارض آشکاری زیرا خون ریزی، درد دوران نفاس، احتمال عفونت و وقوع پارگی درجه 3و 4 نسبت داده می گردد. امروزه خیلی از مراکز با بهره گیری از مانور ریتگن به مقصود کنترل پرینه تمایل کمتری به دادن اپیزیوتومی دارند و ترجیح می دهند پارگی خود به خودی اتفاق بیافتد تا این که اقدام به اپیزیوتومی کنند ، چر ا که پارگی ها معمولاً از اپیزیوتومی کوچک تر بوده، ترمیم و بهبودی آن آسان تر و سریع تر می باشد. پیش روی ممکن می باشد برش اپیزیوتومی تا عضلات کف لگن گسترش یابد، به علاوه که زمان بهبودی آن طولانی تر بوده و از پارگی دردناک تر می باشد. اپیزیوتومی حین زایمان با معضلات کوتاه و بلند مدت در زنان همراه می باشد مانند می توان درد و ناراحتی ناحیه اپیزیوتومی که به مستقر ی تعامل بین مادر و نوزاد ، شیردهی، روابط جنسی و حتی احساس بهبودی مادر بعد از وضع حمل خلل وارد می کند و بی اختیاری ادرار و مدفوع را نام برد این معضلات در زنان با پر ینه سالم کمتر می باشد. مدارک محکم و مستندی به صورت کارآزمایی بالینی از محدودیت کاربرد اپیزیوتومی طرفداری می کند. در گذشته معتقد بودند که بهره گیری از اپیزیوتومی دار ای مزایایی زیرا کوتاه کردن طول مرحله دوم لیبر (در صورت به خطر افتادن وضعیت مادر و جنین)، تسهیل کاربرد واکیوم و  فورسپس ، جلوگیری از صدمه به ساقه مغز در نتیجه شکنندگی مویرگ های مغزی نوزادان پره ترم، تسهیل تولد جنین ماکروزوم (بزرگ تر از 4 کیلوگرم) و نمایش بریچ می باشد. با وجود این تحقیقات جدید از این ادعا که اپیزیوتومی باعث کاهش خونریزی مغزی (در نوزادان پره ترم ) و طول مرحله دوم لیبر می گردد، طرفداری نمی کند (1).

همچنین در مطالعات دیده شده می باشد که زایمان بدون اپیزیوتومی منجر به کاهش فراوانی پارگی های خلفی پرینه شده و بهتر می باشد زایمان بدون اپیزیوتومی به گونه انتخابی و نه برای همه خانم های نخست زا انجام گردد(2).

با در نظر داشتن عوارض ذکر گردیده و با در نظر داشتن اینکه گویا هنوز اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی به گونه روتین انجام می گردد مطالعه ای نیاز می باشد تا اندازه انجام اپیزیوتومی و علت های بهره گیری از ان در این مرکز درمانی مطالعه گردد تا بتوان راهکاری مناسب برای کاهش بهره گیری و محدود کردن بهره گیری از این روش فقط در موردها ضروری ارائه نمود.

تعداد صفحه :77

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: پزشکی