:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

شناسایی مشخصه هایی از سیستم های اطلاعاتی که منجر به بالاترین رضایتمندی کاربرنهایی از سیستم می شودبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

  1. فصل اول : شناخت موضوع

 

مقدمه

ورود از عصر صنعت به عصر اطلاعات و دانش تمامی جنبه های مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده می باشد .سازمان ها به عنوان نهادهایی که از دستاوردهای عصر صنعت بوده اند با تحولات اخیر  و ورود به عصر دانش دستخوش تغیرات بسیاری گردیده اند . فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی مدیریت به عنوان یک پدیده جدید و به عنوان یک عامل پیش برنده در انطباق سازمان ها با تحولات امروزین شناخته شده اند .

( ابراین، ماراکاس 2008 )

در عصر حاضر سیستم های اطلاعات از حیاتی ترین عوامل باقی ماندن سازمانها در عرصه های رقابتی تجارت و صنعت داخلی و جهانی هستند و روز به روز بر دامنه منابع اطلاعاتی سازمانها جهت ارائه خدمات و کالاهای بهتر به عنوان اهداف اصلی و پشتیبانی از فرآیندهای ضروری به عنوان اهداف ثانویه افزوده می گردد . بدیهی می باشد که گسترش دامنه کاربرد سیستم های اطلاعات در سازمانها این سئوال را در پی دارد که این سیستم ها تا چه اندازه بر اندازه ارزش افزوده سازمانها در مقایسه با اندازه سرمایه گذاری آنها می افزایند . گزارشات سالهای اخیر حاکی از آن می باشد که همگی سرمایه گذاریهای انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات منجر به برآورده شدن توقعات و انتظارات سازمانها نشده می باشد . ( مک کینزی 2008 )

 

بنابراین نیاز می باشد که هزینه های بکارگیری سیستمهای اطلاعات در سازمانها با مطالعه اندازه کمک آن به سازمان مطالعه و تأیید گردد .

از آنجا که دست یابی به معیار معین موفقیت یک سیستم معمولا مشکل می باشد ، بسیاری از محققان سیستم های اطلاعات از ارزیابی بهره گیری کنندگان نسبت به سیستم عنوان شاخص واسط برای تعیین عملکرد کاربر و موفقیت سیستم اطلاعات بهره گیری کرده اند . در مطالعات مربوط به سنجش موفقیت سیستم های اطلاعات از معیار ارزیابی بهره گیری کنندگان نسبت به سیستم اطلاعات و رضایتمندی آنان بهره گیری شده می باشد ..

در این پژوهش ما بر مشخصه هایی از سیستم های اطلاعات تمرکز خواهیم نمود که منجر به رضایتمندی کاربر نهایی خواهد گردید .

 

1-1   اظهار مساله

 

زمانی که فشارهای رقابتی افزایش می یابد ، مدیران کوشش می کنند تا هر میزانی از بهره وری افراد ، فرایندها و فناوری های اطلاعات جدید (IT) را درک کنند.این موضوع منجر به این سوال می گردد که مدیران چگونه می توانند سیستم های اطلاعاتی را برای دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد از سوی کاربران نهایی ، پیکربندی کنند؟ در این خصوص ، مدیران به گونه پیوسته به دنبال توصیه ای در مورد چگونگی روبرو شدن با وعده ها و انتظارات افزایش مستمر بهره وری از طریق بهره گیری از IT می گردند.

امروزه دستیابی به عملکرد بالاتر در بهره گیری از IT در سازمان مشکلی مستمر در پژوهش سیستم های اطلاعاتی می باشد. در حالیکه شرکت ها به سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) ادامه داده اند ، درک این وعده ها و انتظارات که IT منافع بهره وری در حال افزایشی را فراهم می کند دشوار شده می باشد. هنگامی که فشارهای رقابتی افزایش می یابد ، مدیران از هر نوع به دنبال این هستند که هر میزانی از بهره وری سرمایه گذاری خود در IT را دریافت کنند. جستجو در سایت :   

سوال اساسی برای هر مدیری این می باشد که چگونه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی موجب افزایش عملکرد کارکنان خواهد گردید .

مشکل محققان سیستم های اطلاعاتی در مورد اینکه به مدیران بگویند برای دستیابی به بالاترین سطح عملکرد از سوی کاربران برنامه های IT ، چه بایستی کنند ، ادامه دارد. به عنوان یک موضوع عملی ، مدیران می خواهند قادر به شناسایی ویژگی های یک سیستم اطلاعاتی باشند که می تواند برای کسب بالاترین عملکرد کاربر ، مدیریت گردد. ( کسیتانوریت 2011 )

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

پاسخ ، نیازمند شناسایی و تحلیل ارتباطاتی می باشد که می تواند بین ویژگی های سیستم ها و عملکرد فردی ایجاد گردد. مطالعات قبلی درمورد عملکرد کاربر، این مسئله را به گونه نظام مند مطالعه نکرده اند. در این پژوهش ، این سوال را با کوشش برای شناسایی آن خصوصیاتی ازسیستم های اطلاعات مدیریت ( IS ) که منجر به بالاتربن سطوح عملکرد فردی کاربر نهایی می گردد ، دنبال می کنیم.

مطالعات زیادی وجود دارند که عملکرد کاربر نهایی در سیستم های اطلاعاتی را مطالعه کرده اند. این مجموعه ادبیات را می توان به دو نوع پژوهش تقسیم نمود  :

1)        مطالعات تناسب وظیفه- تکنولوژی

2)        مطالعات رضایت کاربر

هر دسته مطالعات عملکرد کاربر نهایی را با دیدگاه متفاوتی انجام می دادند .

 

روش تناسب وظیفه- تکنولوژی  :

این روش فرض می کند که زمانی که وظیفه کاربر و تکنولوژی همخوانی دارند ، عملکرد کاربر بالاتر خواهد بود. در نتیجه ، مطالعات تحت این روش کوشش می کنند تا مشخصه های وظیفه و تکنولوژی و “نیکویی برازش” بین تکنولوژی های خاص و وظایف کاربر نهایی را تعریف کنند .

 

روش مطالعات رضایت کاربر :

در این روش این موضوع را که کدام خصوصیات معین IS نظیر کیفیت سیستم ، کیفیت اطلاعات و بهره گیری از سیستم و رضایت کاربر می توانند بر عملکرد کاربر اثر بگذارند ، مطالعه می کنند. مطالعات رضایت کاربر بسیاری در دهه گذشته انجام شده اند که کوشش می کنند تا عواملی از سیستم های اطلاعاتی را که منجر به عملکرد بالای کاربر می شوند ، شناسایی کنند

از آنجا که دستیابی به یک معیار معین جهت تعین عملکرد کاربر و به طبع آن موفقیت یک سیستم معمولا مشکل می باشد ، بسیاری از محققان سیستم اطلاعات از ارزیابی بهره گیری کنندگان نسبت به سیستم به عنوان شاخص واسط برای تعیین عملکرد کاربر و موفقیت سیستم اطلاعات بهره گیری کرده اند . ارزیابی بهره گیری کنندگان سنجشی می باشد که توسط بهره گیری کنندگان نسبت به کیفیت های یک سیستم در طول یک پیوستار از مثبت تا منفی انجام می شود .بدیهی می باشد اگر بهره گیری کنندگان به سیستم مورد بهره برداری امتیازات بالا تخصیص دهند این به آن معناست که سیستم بایستی عملکردشان را بهبود بخشیده باشد و این دلیلی بر موفقیت سیستم می باشد . (نعمت بخش و همکاران(

در حال حاضر معیار غالب مورد بهره گیری برای ارزیابی سیستم اطلاعات ابزار رضایت بهره گیری کننده از اطلاعات می باشد که توسط دول و ترکزاده ارائه شده می باشد .

ما در این پژوهش با تمرکز بر دسته مطالعات انجام شده زمینه رضایت کاربر بر این سوال تمرکز می کنیم که چه ویژگی هایی از سیستم های اطلاعاتی منجر به سطوح بالاتر عملکرد کاربرو به طبع آن موفقیت سیستم اطلاعات می شوند.

 

1-2  اهمیت پژوهش و بهره گیری کنندگان

ضرورت انجام پژوهش از آنجا ناشی می گردد که با در نظر داشتن پیشرفت های تکنولوژیکی در زمینه رایانه و گسترش بهره گیری از آن در سازمانها اعم از دولتی و خصوصی و بویژه توسعه سیستمهای اطلاعاتی و هزینه های سنگینی که برای طراحی، استقرار و بهره گیری از آنها می گردد، لازم است تاثیری که این سیستم ها و فناوری اطلاعاتی بر بهره وری کارکنان دارند مورد ارزیابی قرار گیرند .

این پژوهش می تواند جهت ارائه پیشنهاداتی به واحد IT سازمان مذکور و نیز سازمان های مشابه دیگر به مقصود شناخت جنبه هایی از سیستم های اطلاعاتی که منجر به افزایش رضایتمندی نرم افزاری کاربر نهایی می گردد مورد بهره گیری قرار گیرد

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***