:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تنکابن

                           پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته: کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان:

دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میرجود

 

استاد مشاور:

دکتر هاجر زارعی

  

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مندرجات

 

عنوان                                                                                                                          صفحه جستجو در سایت :   

اهداء

سپاس

فهرست مندرجات

فهرست جداول و نمودارها

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2.اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3. اهداف­پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-1.   اهداف ویژه…………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4. ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 7

1-5. سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6. فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7.متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-8.تعاریف­ مفهومی ­و عملیاتی ­ا­جزاء…………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2. مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-1. تاریخچه طریقه فن­آوری اطلاعات در کتابخانه ……………………………………………………………………..13

2-2-2. تعاریف کتابخانه دیجیتالی …………………………………………………………………………………………………14

2-2-3. چرا کتابخانه دیجیتالی ؟…………………………………………………………………………………………………….16

2-2-4. اهداف کتابخانه دیجیتالی……………………………………………………………………………………………………18

2-2-5.کتابداران در کتابخانه­ های دیجیتالی……………………………………………………………………………………….18

2-2-5-1.آموزش­های لازم برای کتابداران دیجیتالی ………………………………………………………………………..19

2-2-6. انواع دیدگاه ها در مورد کتابخانه دیجیتال ………………………………………………………………………… 20

2-2-7.ویژگی­های کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………………………………………….22

2-2-8. مزایای کتابخانه­ های دیجیتالی …………………………………………………………………………………………….23

2-2-9. خدمات کتابخانه­ های دیجیتالی …………………………………………………………………………………………..25

2-2-9-1. خدمات مرجع در کتابخانه­ های تخصصی……………………………………………………………………….. 26

2-2-10. مجموعه­سازی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………….27

2-2- 11. مواد اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی …………………………………………………………………………………….28

2-2-12. علل گرایش به کتابخانه ­های دیجیتالی………………………………………………………………………………..29

2-2-13. چالش­ها در حوزه کتابخانه­ های دیجیتالی…………………………………………………………………………..30

2-2-13-1.چالش­ها و مسایل حوزه توجه کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………30

2-2-13-2. چالش­ها و مسایل حوزه نیروی انسانی کتابخانه­ های دیجیتالی ………………………………………..31

2-2-13-3.چالش­ها و مسایل حوزه ساخت مجموعه دیجیتالی …………………………………………… ………… 32

2-2-13-4.چالش­ها و مسایل تجهیزات و ­دستگاه­ های دیجیتال­سازی………………………………….. …………. 34

2-2-14. اصول و پایه­ های ایجاد کتابخانه­­ های دیجیتالی…………………………………………………….. ……………35

2-2-15. مدیریت کتابخانه های دیجیتال………………………………………………………………………… ……………37

2-2-15-1. آموزش………………………………………………………………………………………………….. ………………38

2-2-16. سخت­افزارها و نرم­ افزارهای مورد نیاز کتابخانه دیجیتال………………………………………. ……………42

2-2-16-1. سخت­ افزارها………………………………………………………………………………………………. ………….42

2-2-16-02 نرم­ افزارها ………………………………………………………………………………………….. ………………..42

2-2-16-3. تجهیزات دیجیتالی …………………………………………………………………………………… ……………43

2-2-17. استانداردها در کتابخانه­ های دیجیتالی ……………………………………………………………. ……………..45

2-2-18. هزینه و مسایل مالی کتابخانه­ های دیجیتالی………………………………………………………….. ………..45

2-2-18-1. موانع مالی………………………………………………………………………………………………… …………..46

2-2- 18-2. مسایل حفاظت و نگهداری منابع دیجیتالی………………………………………………….. ……………47

2-2-18-3. عدم وضوح قوانین مربوط به حق مولف…………………………………………………..  ………………47

2-2-18-4. نبود روابط عاطفی میان کاربر و کتابخانه………………………………………………………. ……………50

2-2-18-5.استاندارد نبودن نظام­های ارتباطی……………………………………………………………………. …………50

2-2-18-6. عدم هماهنگی مابین متخصصان رایانه ­ای و کتابداری و اطلاع­ رسانی…………………… …………50

2-2-18-7. برخوردهای مقطعی و سطحی مدیران موسسات…………………………………………….. ……….51

2-2-18-8. عدم در نظر داشتن استانداردهای مورد نیاز………………………………………………………………………51

2-2-18-9. هزینه نسبتا بالای ایجاد………………………………………………………………………………………….51

2-2-18-10. لزوم داشتن مهارت جست­ و­ جو و بازیابی اطلاعات…………………………………………………52

2-2-18-11. موانع مالی ………………………………………………………………………………………………………..52

2-2-18-12. حفاظت از منابع اطلاعاتی بودجه………………………………………………………………………….52

2-2-19. مدیریت کتابخانه ­های دیجیتالی …………………………………………………………………………………52

2-2-19-1. کتابداران در عصر الکترونیک ……………………………………………………………………………….53

2-2-19-2. کتابداران کتابخانه­ های دیجیتالی…………………………………………………………………………….54

2-2-19-2-1. وظایف کتابدار دیجیتالی …………………………………………………………………………………54

2-2-20. معرفی بعضی از کتابخانه ­های دیجیتالی معروف جهان و ایران ………………………………………55

2-2-20-1. معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی جهان……………………………………………………55

2-2-20-2. معرفی چند نمونه از کتابخانه ­های دیجیتالی ایران…………………………………………………….55

2-2-20-2-1. کتابخانه دیجیتالی تخصصی انستیتو پاستور………………………………………………………..55

2-2-20-2-2. کتابخانه مجازی فارسی قفسه…………………………………………………………………………..56

2-2-20-2-3. کتابخانه مجازی ایران…………………………………………………………………………………….56

2-2-20-2-4.موسسه فرهنگی و اطلاع ­رسانی تبیان………………………………………………………………..57

2-2-20-2-5. کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد………………………………………………………………………..57

2-2-20-2-5-1. کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد…………………………………65

2-3. پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..66

2-3-1. پژوهش های داخل کشور……………………………………………………………………………………….66

2-3-2. پژوهش در خارج کشور…………………………………………………………………………………………68

2-3-3. نتایج پیشینه ها………………………………………………………………………………………………………74

فصل سوم :روش اجرای پژوهش

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………77

3-2. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………77

3-3. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………77

3-4. ابزار و روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………..79

3-5. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده های پژوهش ……………………………………………………….80

3-5-1. روایی…………………………………………………………………………………………………………….80

3-5-2. پایایی…………………………………………………………………………………………………………….80

3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….81

3-6-1. آمارتوصیفی ………………………………………………………………………………………………….81

3-6-2. آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………..81

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….83

4-2.یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………….83

4-2-1.تحلیل داده های جمعیت شناسی……………………………………………………………………….84

4-2-2. یافته ها بر اساس سوالات پژوهش…………………………………………………………………..86

4-3.مطالعه فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………..94

4-3-1.مطالعه نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………94

4-3-2.آزمون فرضیه پژوهش ………………………………………………………………………………………94

فصل پنجم : نتیجه گیری،بحث و پیشنهادات

5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….95

5-2. نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………97

5-2-1.نتیجه جمعیت شناسی………………………………………………………………………………………97

5-2-2. نتایج یافته به پرسش های اساسی پژوهش ……………………………………………………….97

5-3.نتایج آمار استنباطی  …………………………………………………………………………………………..99

5-4.بحث……………………………………………………………………………………………………………….100

5-5.پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….101

5-5-1.پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………101

5-5-2. پیشنهادات پژوهش آتی …………………………………………………………………………………101

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..102

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………. 104

پیوست­ها ……………………………………………………………………………………………………………..105

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………110

فهرست جدولها و نمودارها

جدول 3-1. تعداد مدیران و کتابداران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان…………………78

جدول 3-2. اندازه پایایی سوالات متغیر دیدگاه مدیران ………………………………………………………80

جدول 3-3. اندازه پایایی سوالات متغیر ایجاد کتابخانه دیجیتال……………………………………………80

جدول 4-1. توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت­پاسخگویان …………………………………………84

جدول 4-2. توزیع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان………………………………..84

جدول 4-3.توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان…………………………………………………………..85

جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی اندازه تحصیلات پاسخگویان ……………………………85

جدول 4-5.توزیع فراوانی و درصدفراوانی  سابقه کار مدیران و کتابداران……………………………..86

جدول 4-6. توزیع فراوانی و درصدفراوانی  پاسخ­ها به آشنایی مدیران و کتابداران به کتابخانه دیجیتال

……………………………………………………………………………………………………………………………………87

جدول 4-7. توزیع فراوانی و درصدفراوانی پاسخ­هابه امکان دیجیتالی شدن منابع ………………….88

جدول4-8. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به دیجیتال بودن کتابخانه ……………………..89

جدول 4-9. توزیع فراوانی و درصد پاسخ­های نمونه آماری به سوالات………………………………..89

جدول 4-10.توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به موردها اولویت منابع برای دیجیتالی شدن 89

جدول4-11. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به موانع دیجیتالی شدن کتابخانه…………..90

جدول 4-12. توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به امکانات و تجهیزات موجود برای ایجاد

کتابخانه دیجیتال …………………………………………………………………………………………………………..92

4-13.توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها به ضرورت ایجاد کتابخانه دیجیتال ………………..93

جدول 4-14. آزمون کو لموگراف – اسمیرنوف………………………………………………………………..94

جدول 4-14. ضریب همبستگی بین دیدگاه مدیران و کتابداران و ایجاد کتابخانه دیجیتالی …….95


چکیده

 

مقدمه: کتابخانه­ها با هدف پاسخ­گویی به مراجعان و ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان ایجاد گردیده­اند و خدمات دیجیتال راه­موثری برای رسیدن به این هدف می­باشد که امکان بهره گیری از راه دور به مراجعان و بدون حضور در کتابخانه و هم­چنین تهیه سریع­تر اطلاعات مورد نیاز آنان را فراهم­می­آورد. امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه در نظر گرفته می گردد که در این بین کتابخانه دیجیتال جایگاه ویژه ای را در محیط مجازی دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر آگاهی از دیدگاه­های مدیران و کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال می باشد.

روش­شناسی : روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کتابداران دانشگاه های آزاد استان گیلان تشکیل می­دهند و برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم­افزار اس. پی. اس. اس بهره گیری شده می باشد .

     نتایج : یافته­های پژوهش نشان می­دهد که مدیران و کتابداران کتابخانه­های­دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان شناخت و آگاهی نسبتا خوبی به کتابخانه دیجیتال دارند و نظرشان نسبت به دیجیتالی کردن منابع کتابخانه­ها مثبت بوده­و انجام آن­را در  کتابخانه­ها  ضروری می­دانند. هم­چنین مدیران و کتابداران، فقدان نیروی انسانی متخصص کتابدار، نداشتن تسلط به زبان­های خارجی، نبودن نیروی انسانی در علوم رایانه­ای، جایگاه نامناسب کتابخانه در تشکیلات اداری، نبود تجهیزات لازم، فقدان بودجه کافی­را از  موانع ایجاد کتابخانه دیجیتال می دانند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی

مدیران و کتابداران  آشنایی بسیار خوبی نسبت به کتابخانه دیجیتالی دارند و  649/. آنها دیدگاه مثبتی برای تشکیل کتابخانه دیجیتالی دارند که این توجه مثبت بیانگر تمایل آنها در بکارگیری فن آوری اطلاعات برای پاسخگویی به محققان و همکاری بین کتابخانه ای در راستای توسعه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد.

 

کلید واژه:  کتابخانه دیجیتال ، کتابداران کتابخانه­های دانشگاه آزاد­اسلامی استان گیلان ، مدیران­کتابخانه­های دانشگاه آزاد­اسلامی استان گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

مقدمه

امروزه دسترسی کاربران کتابخانه­های دانشگاهی به روزآمدترین منابع علمی در کوتاه­ترین زمان ممکن، ضرورتی می باشد که این کتابخانه­ها را در ارائه پیشرفته­ترین خدمات اطلاع­رسانی ناگزیر می­سازد. کتابخانه­ها برای ایفای رسالت سنگینی که در جهت ارایه خدمات اطلاع­رسانی جدید بر دوش دارند، نیازمند به کارگیری فن­آوری اطلاعات در پیچیده­ترین سطوح ممکن هستند. فن­آوری اطلاعات که کتابخانه به مفهوم امروز، بدون آن معنا نمی­یابد، ضرورتا” متکی بر عناصر بنیادینی می باشد که زیرساخت فن­آوری اطلاعات را تشکیل می­دهند.

کتابخانه دیجیتال، کتابخانه­ای می باشد که منابع و خدمات کتابخانه­ای را به­صورت دیجیتال در اختیار کاربران قرار می­دهد .

این کتابخانه­ها در راستای توسعه کتابخانه­ها از اواسط سده بیستم به بعد مطرح شدند و از اواخر همین سده وارد حیطه وجود گذاشتند. این کتابخانه­هادر امتداد توسعه و پیشرفت کتابخانه­های سنتی مطرح شدند ونسل جدیدی از کتابخانه­های دیجیتال را معرفی کردند.

بنابر این کتابخانه­های دیجیتال نمی­خواهند و نمی­توانندجایگزین کتابخانه­های سنتی شوند،این کتابخانه­ها برای پاسخ­گویی به نیازهای جدید کاربران به­وجود آمده­اند.

آترتون در سال1977تعریف روشنی از زیر ساخت اطلاعات ارائه داده می باشد. به تعبیر او، زیر ساخت اطلاعات هر کشوری توانایی­های ملی در دسترسی به دانش و اطلاعات و همچنین انتقال دانش و اطلاعات به مقصود بهره گیری عملی از دانش می باشد (آترتون، 1977).

کتابخانه دانشگاهی به عنوان مرکزی که مسئولیت ارائه خدمات اطلاعاتی به جامعه وسیعی از دانشجویان و اعضای هیات ­علمی را بر عهده دارد، نیازمند همگامی با نوآوری­های موجود در زمینه اطلاع­رسانی می باشد. افزایش تصاعدی تولیدات علمی و تاکید روزافزون دانشگاه­ها بر انجام پژوهش­های پربار علمی، روز به روز بر سنگینی وظایفی که بر دوش کتابخانه­های دانشگاهی می باشد، می­افزاید(حریری، 1388).

باتوجه به رسالت اصلی کتابخانه در برآوردن نیازهای اطلاعات کاربران، امروزه مدل­های جدیدی برای طراحی کتابخانه­ها در نظر گرفته می­شودکه در این بین ایجاد  کتابخانه­های دیجیتال جایگاه ویژه­ای را در محیط  مجازی اینترنت به خود اختصاص داده می باشد.این نوع کتابخانه­ها با داشتن قابلیت­های بیشتر و پیشرفته­تر برای مدیریت اطلاعات، از دیگر مراکز اطلاعاتی اینترنتی متمایز شده­اند(فدایی،1387).

کتابخانه­ها تنها زمانی می­توانند رضایت کاربران خود را جلب نمایند که خدمات اطلاع رسانی مورد تقاضای کاربران را در مطلوب­ترین سطح ممکن ارائه دهند و شکل گیری این هدف در گرو فراهم بودن امکاناتی مانند نیروی انسانی متخصص، بودجه کافی، تجهیزات سخت­افزاری مناسب و دیدگاه مثبت و پذیرای سازمانی و مدیریتی در ارتباط با فن­آوری اطلاعات می باشد .

در مورد کتابخانه­های دانشگاهی ایران نیز، امروز بیش از گذشته، دلایلی هست که بهره گیری از فن­آوری اطلاعات در کتابخانه و خودکارسازی آن­ها را ضروری می­سازد. افزایش رو به رشد کاربران، نیاز بیشتر به بهره گیری از مواد کتابخانه­ای در داخل و خارج از کتابخانه­ها، رشد اندازه مواد چاپ گردیده، تغییر ماهیت مواد مطالعاتی(به معنی بهره گیری بیشتر از لوح­های­فشرده، مجلات الکترونیکی، پایگاه­های اطلاعاتی پیوسته) و توسعه کامپیوتر­های جدیدتر و ارزان­تر، تنها بخشی از دلایلی هستند که بر خودکارسازی تاکید دارند. علاوه بر فعالیت­های داخلی عادی مثل فهرست­نویسی، فراهم­آوری و کنترل امانت، فن­آوری­های ­اطلاعاتی را می­توان در کتابخانه، برای سایر فعالیت­ها مثل پردازش اطلاعات به کار گرفت. از آن­جا که اکثر کتابخانه­های دانشگاهی به انجام فعالیت­های تحقیقاتی می­پردازند، پردازش اطلاعات برای آن­ها بسیار اهمیت دارد.

کتابخانه در طول تاریخ همواره مرکز نگهداری، بهره­برداری و اشاعه اطلاعات و دانش بشری بوده­اند. افزایش روزافزوان حجم اطلاعات، گسترش سریع اینترنت تولید قالب­های گوناگون اطلاعاتی، پیدایش و تحول چند رسانه­ای­ها، و تمایل فزاینده پژوهشگران به دسترسی به قالب­های الکترونیکی اطلاعات، تأثیر و عملکرد کتابخانه­ها را در جهان امروز دستخوش تحول ساخته می باشد. به گونه­ای که در حال حاضر، اینترنت گسترده­ترین و روزآمدترین منبع اطلاعاتی بوده و عمومیت آن همچنان رو به افزایش می باشد(امین­پور، 1385).

دانشگاه آزاداسلامی به عنوان دانشگاهی جوان و رو به گسترش به مقصود شکل گیری اهدافش، ناگزیراز داشتن کتابخانه­های توانمندی می باشد که بتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی و پژوهشی آن باشد، زیرا هدف اساسی این دانشگاه پرورش استعدادها و انتقال و پیشبرد دانش از طریق آموزش و پژوهش­های علمی می باشد(دانشگاه آزاد،1374).

با نگاهی گذرا، به خوبی می­توان دریافت که همگام با تحولات نظام آموزش و حرکت به سوی آموزش­های الکترونیکی، کتابخانه­ها نیز بایستی مسیر خود را به سمت دیجیتالی­شدن تغییر دهند تا بتوانند با تغییر تأثیر خود، جایگاه خود را حفظ نمایند و متناسب با نیاز جامعه خود، نسبت به ارایه خدمات جدید توانا باشند. پیوند کتابخانه­ها، فن­آوری اطلاعات، و آموزش با یکدیگر اتحاد سه جانبه­ای می باشد که کشورهای توسعه یافته در راه نیل به اهداف آموزش خود به لزوم آن واقف هستند و کشورهای در حال توسعه بایستی به آن عنایت بیشتری داشته باشند(رحیمی­نژاد،1385).

کتابخانه­های دیجیتالی کتابخانه­هایی هستند با همان اهداف ، عملکردها و آرمان­های کتابخانه سنتی که لزوما برای جامعه­ای خاص از بهره گیری کنندگان سازماندهی شده­اند. در این تعریف “کتابخانه­های دیجیتالی ” سازمان­های هستند متشکل از کارکنانی متخصص جهت سازماندهی و انتخاب منابع که امکان دسترسی فکری، تفسیر، توزیع و نگهداری بی­عیب و نقض منابع مذکور را فراهم می­کنند. کارکنان کتابخانه دیجیتالی اطمینان دارند که آثار دیجیتالی گردآوری شده در مجموعه به مقصود دسترسی سریع و مقرون به صرفه برای بهره گیری جامعه­ای خاص از بهره گیری کنندگان یا مجموعه­ای از چند جامعه در مدت زمان طولانی پایدار خواهند بود(کلوند،1998).

کتابخانه­های دیجیتالی اطلاعات سازماندهی­شده و با کیفیت بالا را فراهم می­کنند بسیاری از ویژگی­های پیشرفته کتابخانه دیجیتالی متکی به فراداده می باشد. کتابداران به منابع موجود در فهرست­ها یا مجموعه­های دیگر از طریق فراداده ها توصیف می­کنند که این امر دستیابی به اطلاعات را تسهیل می­کند (گارسیا کرسیو، 2010).

یک کتابخانه دیجیتالی، چیزی غیر از خدمات اطلاعاتی کتابخانه­ای توزیعی نیست که به صورت فیزیکی، مجازی و با ترکیبی از هر دو ارایه گردد و در آن حجم نسبتا” زیادی از منابع اطلاعاتی تنها در قالب دیجیتالی قابل دسترسی باشندکتابخانه­های دیجیتالی، کتابخانه­هایی هستند که بهره گیری­کنندگان از نقاط مختلف جهان می­توانند به آن دسترسی پیدا کرده و انواع مختلفی از اطلاعات را شامل متن،صوت، تصویر، ویدئو و …. را بازیابی کنند(سرینیراسل، 2000).

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***