:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری عمومی دندانپزشکی

عنوان

تعیین تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیرو عملکرد فیبروبلاستهای پریودنشیوم  انسانرده سلولی  HFG3-P1 53 در محیط InVitro

به راهنمایی اساتید ارجمند

جناب آقای دکتر علی فروزانفر

جناب آقای دکتر محمد رمضانی

 

استاد مشاور

دکتر سعیده خواجه احمدی

 

سال تحصیلی 91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

چکیده فارسی. 1

مقدمه. 4

کلیات و مروری بر متون. 7

بافت های نگه دارنده ی دندان : 8

لثه : 24

تاریخچه لیزر  53

اثرات لیزر بر بافت‌ها 60

لیزر در درمان پریودنتیت مزمن  75

عوامل موثر در طریقه بازسازی پریودنتال  80

پروتکل LANAP  82

اهداف مطالعه  89

مواد و روشها: 93

کشت سلولهای فیبروبلاستی  93

تابش لیزر کم توان  94

آزمون رشد و تکثیر سلولی  95

روش MTT  95

Vitality percent = ( Vital cells / Control cells ) × 100. 96

فاکتورهای موثر در MTT: 96

آزمون Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 99

حجم نمونه: 102

نتایج. 105

بحث : 110

پیشنهادات.. 116

References. 119

Abstract 130

 

فهرست اشکال

 

شکل 2-1 میکروگراف نوری از اتصال کامل شده 13

شکل 2-2 سازمان بندی فیبرهای اصلی پریودنتال در PDL 24

شکل 2-3 فازهای چرخه سلولی  46

شکل 2-4 عناصر اصلی ماتریکس خارج سلولی  48

شکل 2-5 مراحل کلاژن سازی  52

شکل 3-1 تبدیل MTT به فورزمان  98

شکل 4-1 مورفولوژی فیبروبلاستی رده سلولی فیبروبلاست های لثه 105

 

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول 2-1 نسبت درصد عناصر ساختمانی در PDL دندان مولار موش    17

جدول 2-2 انواع اصلی کلاژن ها ، توزیع بافتی و اختلال ژنتیکی   48

جدول 3-1 مواد مورد بهره گیری در RT-PCR   101

جدول 3-2 مشخصات پرایمر های مورد بهره گیری در مطالعه………………………………… 102

جدول3-3 جدول متغیر ها…………………………………………………………………………….. 103

جدول 4-1 نتایج آزمون MTT   106

نمودار 4-1 نتایج آزمون MTT   106

جدول 4-2 نتایج واکاوی توسط REST 2009   107

نمودار 4-2 اظهار نسبی کلاژن تیپ I 108

 

 

 

 

چکیده فارسی

مقدمه : بازسازی انساج از دست رفته پریودونشیوم هدف نهایی از درمان ایده آل پریودنتال می باشد . تکثیر فیبروبلاست ها همراه با رژنراسیون انساج پریودنتال یک نتیجه ایده آل درمانی می باشد . بهره گیری از لیزر کم توان یکی از روش های پیشنهادی برای تسریع تکثیر فیبروبلاست ها و ارتقای فرآیند ترمیم بوده می باشد . حدود 50 سال می باشد که از لیزر کم توان در زمینه های مختلف دندانپزشکی بهره گیری می گردد . این مطالعه با هدف مطالعه تاثیر لیزر کم توان گالیم –آلومینیوم- آرسناید بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودونشیوم بشر ( رده سلولی HFG3-P153 ) در محیط invitro انجام گردید .

مواد و روش ها : در این مطالعه از دستگاه لیزر کم توان Ga-Al-As با طول موج nm 810 و توان ماکزیمم 50 میلی وات بهره گیری گردید . پس از کشت فیبروبلاستها ی لثه ای سلول ها به دو گروه تست و کنترل تقسیم شدند ,در گروه تست به سلول ها در سه روز متوالی و در هر بار به اندازه J/cm2  4 تابش انجام گرفت . از سلول های هر دو گروه مداخله و کنترل در ساعات 24 ، 48 و 72 بعد از تابش آزمون MTT به مقصود مطالعه پرولیفراسیون سلولی و 72 ساعت پس از تابش RT-PCR به مقصود مطالعه اظهار ژن های نشانگر فعالیت سلولی فیبروبلاست به اقدام آمد .

نتایج : نتایج آزمون MTT نشان داد که گروه های تست و کنترل در ساعات صفر و 24 پس از تابش تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند اما در ساعات 48 و 72 این تفاوت معنی دار بود . آزمون RT-PCR هم مشخص نمود که اظهار ژن کلاژن در گروه مداخله 7/4 برابر گروه کنترل افزایش پیدا کرده می باشد .
جستجو در سایت :   


نتیجه گیری : بهره گیری از لیزر کم توان Ga-Al-As باعث افزایش تکثیر فیبروبلاست ها و ارتقای تولید کلاژن می گردد . با در نظر داشتن تأثیر فیبروبلاست ها در رژنراسیون پریودنتال و حذف پاکت بهره گیری از لیزر کم توان در کلینیک می تواند بازدهی درمان های پریودنتال را افزایش دهد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی اثر مکمل پروبیوتیک Familact بر شاخص‌های قند خون، پروفایل لیپیدی و سطح انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع ٢

مقدمه

ترمیم بافت شامل فعالیت گسترده بعضی سلول ها نظیر سلول های اپی تلیال ، اندوتلیال و از همه مهمتر فیبروبلاست هاست که یک تأثیر کلیدی در این فرآیند اعمال می کنند . فیبروبلاست ها فاکتور های رشدی متعددی را در طول اپی تلیزاسیون ترشح می کنند (1) و به گونه فعالانه در تشکیل بافت گرانوله و سنتز ماتریکس خارج سلولی پیچیده بعد از اپی تلیزاسیون شرکت می کنند . ترمیم یک بافت شامل رخ داد یکسری وقایع پشت سر هم می باشد . در نتیجه زخم ایجاد شده هماتوم تشکیل می گردد پلاکت ها اولین اجزا سلولی هستند که به محل مهاجرت می کنند و فرآیند ترمیم زخم را با آزادسازی فاکتورهای رشدی آغاز می کنند . مواد شیمیایی مختلفی توسط پلاکت ها و مونوسیت ها آزاد می شوند که باعث جذب فیبروبلاست ها داخل هماتوم می گردد . زمانی که فیبروبلاست ها به محل زخممهاجرت کردند شروع به تکثیر و سنتز کلاژن می کنند . تکثیر فیبروبلاست ها ، سلول های اپی تلیال و اندوتلیال به گونه عمده به فاکتورهای رشد و رسوب کلاژن بستگی دارد (2) . کراس لینک الیاف کلاژن و تجمع آن ها باعث افزایش استحکام زخم می گردد . هر مداخله ای که باعث افزایش سرعت این پروسه گردد ( تشکیل هماتوم ، مهاجرت و تکثیر فیبروبلاست ها ، تشکیل عروق خونی ، تولید کلاژن یا پروسه رمدلینگ ) می توان فرآیند ترمیم زخم را بهبود بخشید (3) . تعدادی از مطالعات نشان داده اند که تحریک با لیزر منجر به تسریع التهاب ، تنظیم سطح پروستاگلاندین ها ، افزایش فعالیت ماکروفاژها ، افزایش تکثیر فیبروبلاست ها و تسهیل سنتز کلاژن می گردد .

مطالعات لابراتواری مدارکی را جهت طرفداری از فرضیه تاثیر LLLT بر فرایند ترمیم زخم فراهم آورده می باشد . تعدادی از محققین هم دریافتند که تحریک بافت ها با لیزر منجر به رشد مویرگ ها ، تشکیل بافت گرانوله و تغییر در تولید سیتوکین ها می گردد . افزایش تعداد سلول ها (4) ، افزایش سنتز DNA (5) و افزایش تولید کلاژن (6) از اثرات ادعایی LLLT بر فیبروبلاست ها در محیط invitro بوده می باشد . لیزر کم توان برای بیش از 20 سال می باشد که در مداخله های کلینیکی بهره گیری می گردد و می تواند فرایندهای بیولوژیک مختلفی را تنظیم کند (7) . لیزر های مختلف شامل لیزر He-Ne ، Nd:YAG ، Ga-Al-As برای به دست آوردن نتایج کلینیکی مطلوب دردرمان ها و برنامه های مختلف بهره گیری شده اند اما هنوز بهره گیری از لیزر کم توان به صورت گسترده توسط جامعه پزشکان و دندانپزشکان پذیرفته نشده می باشد  شاید مهم ترین علت این عدم پذیرش ، عدم آگاهی پزشکان درمورد اثرات LLLT در سطح سلولی و مولکولی باشد (8) .

تکثیر فیبروبلاست ها همراه با رژنراسیون پریودنتال یک نتیجه ایده آل درمانی می باشد زیرا باعث حذف پاکت و بازسازی انساج پریودونشیوم می گردد ترمیم سریع لثه نیز از اهداف مهم متخصصین پریو می باشد. ترمیم بافت همبند آسیب دیده پس از جراحی های پریودنتال با تشکیل بافت جوانه ای آغاز می گردد و فیبروبلاست ها در در بافت جوانه ای تکثیر پیدا می کنند و کلاژن و سایر بسترهای خارج سلولی را تولید می کنند(9) در لثه نیز فیبروبلاست ها از اجزا اصلی جهت ترمیم بافت هم بند لثه محسوب می شوند . فیبروبلاست های لثه در طی مراحل ترمیم ، ماتریکس خارج سلولی بافت هم بندی لثه را ترشح می کنند و منشا تشکیل الیاف کلاژنی و رمدلینگ سریع و گسترده آن ها می باشند (10) .

این مطالعه با هدف مطالعه تاثیر لیزر کم توان Ga-Al-As بر تکثیر و عملکرد فیبروبلاست های پریودونشیوم بشر ( رده سلولی  HFG3-P153) در محیط invitro انجام می گردد .

تعداد صفحه : 165

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: پزشکی