:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده هنر و معماری

گروه  آموزشی معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

عنوان:

ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

استاد راهنما:

دکتر مهرداد کریمی مشاور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه…………………………………. 3

1-2 اظهار مساله………………………………. 4

1-3 ضرورت انجام پژوهش……………………………….. 7

1-4 فرضیه‌های پژوهش…………………………………. 7

1-5 اهداف پژوهش…………………………………. 8

1-6 روش انجام پژوهش……………………………….. 8

1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………… 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه………………………………13

2-2 تاثیر طراحی محیط فیزیکی فضای کار…………………………. 15

2-3 حریم خصوص…………………………………. 16

2-3-1 سر و صدا بعنوان استرس فیزیولوژیک…………………………. 21

2-3-2 ابعاد و اندازه در ایستگا ههای کار و دفاتر………………………. 24

2-4 ارتباطات………………………………… 25

2-5  تهویه………………………………. 26

2-5-1 مکانیسم تهویه طبیعی (با بهره گیری از بازشوها)……………… 27

2-5-2 تاثیر اندازه پنجره……………………………… 28

2-6 نور……………………………… 30

2-6-1 بهره گیری از نور طبیعی روزانه………………………………. 30

2-6-2 اثر رنگ بر محیط کار……………………………… 34

2-7 عملکرد………………………………. 35

2-8 الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی……….. 35

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1 مقدمه……………………………… 39

3-2 روش پژوهش……………………………….. 39

3-2-1 روش انجام پژوهش…………………………………. 39

3-2-2 جامعه آماری……………………………….. 40

3-2-3 گردآوری اطلاعات………………………………… 40

3-2-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها……………………………… 41

3-2-5 طراحی سامانه اندازه رضایتمندی از فضاهای اداری پلان باز………….41

3-2-5-1- طراحی پرسشنامه……………………………… 43

فصل چهارم: شناخت عرصه پژوهش و تحلیل آماری نمونه موردی

4-1 مقدمه……………………………… 49

بخش اول: شناخت بستر………………………………. 50

4-2 نقشه و تصاویر ساختمانهای ادارات تشکیل دهنده جامعه آماری……….. 51

4-2-1 اداره امور مالیاتی و دارایی استان ایلام………………………….. 51

4-2-2 بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام…………………………. 59

4-2-3 اداره پست مرکزی شهر ایلام………………………………. 60

بخش دوم: تحلیل آماری……………………………….. 61

فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه راهکار و ضابطه

5-1 مقدمه……………………………… 75

5 -2- بحث در طریقه کلی پژوهش……………………………… 76

5-3 یافته ها……………………………… 76

5-4- نتیجه گیری……………………………….. 79

5-5- ارائه راهبرد و سیاست ……………………………… 79

منابع فارسی………………………………. 81

Refrencese……………………………….

چکیده:

محیطهای اداری مکان زندگی افراد کارمند در نیمی از ساعات روز می باشد . جایی که فرد پر انرژی ترین اوقات بیداری خود را در آن می گذراند . پس کیفیت فضای اداری در بلند مدت ،تاثیری بیش از آن چیز که در نگاه اول به ذهن متبادر می گردد بر زندگی کارمندان دارد . پژوهش حاضر در صدد می باشد تارضایت مندی کارمندان در فضای اداری با پلان آزاد را مطالعه کند . درواقع هدف تعیین ارتباط بین عملکرد کارکنان و محیط فیزیکی کارشان می باشد. حاصل مطالعات انجام شده رسیدن به الگویی بود که 5 فاکتور تاثیر گذار در جلب رضایت کارکنان در محیط کار را شامل می گردید .این فاکتورها عبارتند از : تهویه ، نور، ارتباطات ، حریم خصوصی وعملکرد . که چهار فاکتور اولیه بر عملکرد تاثیرگذاشته و عملکرد نیز رضایت از محیط را تحت تاثیر قرار می دهد.  روش پژوهش در این پژوهش، کمی و رویه عملی آن بهره گیری از پرسشنامه و تحلیل آماری می باشد . داده ها با بهره گیری از نرم افزار Spss و روش Amos تحلیل گردید. تحلیل آماری داده ها وجود ارتباط بین فاکتورهای تشکیل دهنده الگوی رضایت شغلی بر اساس رضایت از محیط را مورد تایید قرار می دهد . به اظهار دیگر، نتایج حاصل از پیمایش ،بیانگر آن می باشد که طراحی محیط اداری تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کارکنان دارد و بهره گیری از پلان آزاد،  در صورتی که نیازمندیهای کارکنان و اصول فنی ساخت رعایت گردد ، می تواند ایده مناسبی برای ساخت فضاهای اداری باشد . بطور کلی مطالعه فاکتورهای مختلف نشان می‌دهد که نورپردازی مناسب ،تهویه مناسب ،سهولت ارتباط کارکنان با یکدیگر و ارباب رجوع و رعایت حریم خصوصی (بویژه در مورد زنان) ،می تواند در عملکرد اغلب کارکنان و بهره وری شغلی آنان،  تأثیر کلیدی بازی کند . با در نظر داشتن مطالعه های نظری و نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهاد می گردد ،در ساختمانهای اداری برای افزایش ارتباط بین کارمندان و ارباب رجوع ، دسترسی بهتر کارمندان به فایلها و وسایل مورد نیاز و نیز بهره گیری بهتر از نور و تهویه در فضاهای داخلی ، مناسب تر می باشد که از فضاهای با پلان آزاد بهره گیری نمود .همچنین از آنجا که حفظ حریم خصوصی برای کارمندان یک اداره مهم می باشد ، بهتر می باشد در ادارات با پلان باز هر جا که ارتباط کارمندان با ارباب رجوع از اهمیت کمتری برخوردار می باشد ، از پارتیشن های با ارتفاع کوتاه مخصوصا برای فضاهای متعلق به زنان بهره گیری گردد. این به آن دلیل می باشد که داشتن حریم برای زنان بیش از مردان اهمیت دارد .در فضاهای اداری با پلان باز از آنجا که هیچ حائلی برای جلوگیری از پخش صداهای درون فضا وجود ندارد ، بهتر می باشد برای افزایش تمرکز کارکنان حتی المقدور از به وجودآمدن صداهای مزاحم ممانعت نمود . به عنوان مثال می توان دستگاههایی که ایجاد صدا می کنند مانند دستگاههای فتوکپی یا مانند آنرا در فضای بسته قرار داد. یا صدای زنگ تلفنهای موجود در فضا را با چراغهای چشمک زن جایگزین نمود .همچنین می توان از نصب پره های جاذب صدا بر روی دستگاه های تایپ و ماشینهای تولید کننده صدا بهره گرفت.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

ساختمان‌های اداری بایستی دارای انعطاف پذیری، راحتی نگهداری، دسترسی مناسب ویک موقعیت اکولوژیکی)اقلیمی( مناسب باشند و از طرف دیگر یک محیط آرام، لذتبخش ومفید را برای بهره گیری کنندگان فراهم سازند. با در نظر داشتن طراحی و ساخت سازمان ها و مجتمع‌های اداری توسط معماران , ضرورت آشنایی این افراد با مسائل روانی کارکنان و کارمندان پر رنگ تر می گردد , زیرا فضای خلق شده توسط معماران بایستی مورد بهره گیری کارمندان یک سازمان قرارگرفته و ماهیت فضا اثرات روانی خاصی را بر آنها ایجاد کند. در صورتی که یک فضا از لحاظ اصول معماری، هنری و روانشناسی به صورت منطقی و درست طراحی گردد، علاوه بر ایجاد نشاط، شادابی و انگیزه ی کافی در کارکنان می‌تواند با رعایت نکات خاص و ساده ای در چیدمان فضاها و مبلمان داخلی , استرس‌های ناشی از محیط کاری را به حداقل برساند. با نگاهی به زندگی کارمندان در خواهیم پیدا نمود که شرایط محیط کار دقیقا بر رفتار ، شخصیت و زندگی افراد اثر گذاشته و تمام ابعاد زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قطعا کار کردن در فضای مطلوب در کنار فضای سبز و منظره‌های دلچسب در شرایط مساعد تهویه ، نور و آکوستیک ، بر روی مبلمانهایی که قاعده‌های آرگونومی آن به تناسب بشر باشد، می‌تواند سلامت جسم و روان افراد شاغل را حتی بعد از بازنشستگی تضمین  نماید. همچنین فضاهایی با مقیاس مناسب و داشتن محیط‌های اجتماعی مطلوب روحیه خلاقیت کارمند و انگیزه او را برای حضور به موقع بر سر کار خود برمی انگیزد. فضای مناسب کاری  در به وجودآمدن حس رضایت از فضا در کارمندان هنگام انجام امور محوله تأثیر مهمی اعمال کرده حس تعلق فرد را افزایش می‌دهد در نتیجه راندمان کاری و تمرکز و به تبع آن سرعت انجام امور سازمانی و اداری که باعث افزایش سوددهی سازمان مربوطه می باشد افزایش می‌یابد.

2-1- اظهار مسئله

در طراحی ساختمان‌های اداری از دو سیستم باز و بسته بهره گیری می گردد. سیستم باز اداری به فضاهایی اطلاق می گردد که توسط جداکننده‌های سبک از هم تفکیک شده اند. سیستم بسته اداری به فضاهایی اطلاق می گردد که توسط دیوارهای جداکننده و به صورت اتا قهای مستقل می‌باشند. به گونه کلی ساختمان‌های اداری دارای فضاهای اصلی، فضاهای پشتیبانی، خدمات و مسیرهای گردش می‌باشند که طراحی داخلی عامل کلیدی رضایت شغلی در آنهاست. طراحی فضای کاری ممکن می باشد موفقیت سازمانی را با ایجاد فضایی که کیفیت کار، روش و کمیت را ساپرت می کند ، افزایش دهد و تغییر و تحولات و اندازه غیبت را بهبود ‌بخشد. بطور فزاینده‌ای، معماران، طراحان داخلی و مدیران رفاهی، تأثیر راهبردی جدیدی به عنوان مشاوران آشنا با رفتار انسانی و سازمانی بر عهده دارند (همیلتن[1]، 1977). شمار زیادی از شرکت‌ها از طراحی داخلی فضای کار به عنوان وسیله‌ای در جهت جذب و حفظ کارشان بهره گیری می‌کنند، آخرین تحقیقات انجمن آمریکایی طراحان داخلی نشان می‌دهد که طراحی داخلی فضای کار ابزاری می باشد که می‌تواند به موفقیت شرکت‌های بزرگ در حل چالش‌ها کمک کند. کارکنان و جویندگان کار می‌گویند محیط فیزیکی یکی از سه عامل برتر تأثیرگذار در تصمیم آنها در پذیرش یا ترک شغل می باشد.

کارمندان مدت زیادی را در یک ساختمان می‌گذرانند پس محیط فیزیکی بر فعالیت آنها و بطور مستقیم بر کارایی و تولیدشان اثر گذار می باشد. اغلب فرض بر این می باشد کارکنانی که بیشتر از محیط فیزیکی کارشان راضی هستند نتیجه کار و تولیدشان بهتر می باشد. شرایط دما، کیفیت هوا، نور و شرایط صدا در محیط اداری بر اندازه تولید و بهره‌وری تأثیر دارد. در واقع مطالعات زیادی بطور مؤثر ثابت می کند که کاراکترهای محیط فیزیکی اداره می‌تواند اثر قابل توجهی بر رفتار، ادراک و بهره‌وری کارکنان داشته باشد (کمرولزمان[2] و همکاران، 2011).

بیشتر تحقیقات پیشین اغلب بر روی یک فاکتور تأثیرگذار بر بهره وری کارکنان در محل کار متمرکز بود. و تقریبا هیچ مطالعه‌ای انجام نشده که ارتباط بین تمام فاکتورهای فیزیکی محیط کار و بهره‌وری کارکنان را نشان دهد. پس این مقاله سوابق چندین فاکتور محیطی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بهره‌وری کاری کارکنان تأثیر می‌گذارد را مطالعه می­کند.

در اکثریت ساختمانهای اداری در ایران متأسفانه صرف تأمین فضای فیزیکی اهمیت داشته و تأمین نیاز روحی کارمندان دچار غفلت می گردد آن چیز که افراد در انجام وظایفشان به آن نیاز پیدا می‌کنند روحیه سرزندگی و شادابی و انرژی برای انجام آن می باشد. حال آنکه فضای محیط کار در ایجاد این روحیات بسیار دخیل می باشد که متأسفانه همین جنبه روانی محیط کار بسیار مورد بی توجهی قرار گرفته در بلند مدت سبب خستگی و بی قراری افراد می گردد و بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه نارضایتی کارمندان را فراهم می‌سازد .

مشخص شده می باشد که محیط داخلی در یک اداره تأثیر زیادی بر توجه، رفتار، رضایت و بهره‌وری کاری کارکنان دارد. بر اساس اظهارات (آندریان لیمن [3]،1995)، افرادی که از دما، کیفیت، آب، نور و شرایط سر و صدا در دفتر کارشان راضی نیستند، بیشتر از تأثیر آنها بر تمرکزشان در کار شکایت دارند. تحقیقات دیگر همچنین نشان می‌دهند که “تولید ” ارتباط نزدیکی با شرایط محیط داخلی دارد. به هر حال چگونگی تأثیر کیفیت محیط داخلی بر تولیدات، یک چالش بزرگ می باشد. پس می‌توان نتیجه گرفت که نه فقط دما، کیفیت نور و صدا بایستی مورد توجه قرار گیرد ، بلکه همچنین بایستی کیفیت هوای داخلی، راحتی حرارتی، طرح فضاهای کاری خصوصی، طرح رنگ فضای کار، گیاهان داخلی، لایه‌های گرد و غبار و آلاینده‌های بیولوژیکی، تجمع دی‌اکسیدکربن داخلی و بسیاری عوامل دیگر بایستی توسط مدیران ارشد سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرند. نهایتاً یک محیط اداری راحت مهم می باشد که بتواند کارمندان را قادر به تمرکز و انجام هرچه بهتر وظایفشان کند. این می‌تواند کیفیت زندگی در کار را جهت بهره‌وری هرچه بهتر کارکنان ادارات فراهم کند (کمرولزمان و همکاران، 2011).

همانطور که گفته گردید تحقیقات همواره نشان داده اند که ویژگی‌های محیط اداری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار، توجه و بهره‌وری کارکنان داشته باشد (آلتمن و لت[4]، 1969). (دول و اسکرودر[5]، 2001) اظهار داشتند که در محل کار رضایت کاربر به عنوان مهمترین فاکتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده می باشد و به عنوان یک شاخص کلیدی در بهره‌وری در نظر گرفته شده می باشد و بر اساس این منطق می باشد که سطوح بالای رضایت‌مندی سبب بهبود روحیه و کاهش سردرگمی می­گردد. همچنین این پژوهش نشان داد که رضایت از محیط کار بطور مستقیم به رضایت شغلی کارکنان و بطور غیرمستقیم به تعهد سازمانی و اندازه حجم معاملات مربوط می گردد.

بطور کلی مطالعات انجام شده بر معیارهایی مانند صدا، نور، دما، وجود پنجره و… نشان می‌دهد که چنین فاکتورهای از محیط فیزیکی برنگرش کارکنان، رفتار آنها، رضایت و بهره‌وریشان تأثیر می‌گذارد (کروچ و نیمران[6]، 1989).

موضوع این پژوهش تحلیل فضاهای اداری با پلان باز) Open Plan ) و مطالعه ویژگی کمی و کیفی این فضاها و در نهایت رسیدن به یک سری استاندارد برای طراحی مراکز اداری می باشد.در واقع کوشش بر آن می باشد که فضاهای اداری فضای منعطفی را به وجودآورند تا بتوانند مطابق با نیازهای روحی افراد کارمند بوده و با برآوردن خواسته‌های آنها عاملی در برانگیختن هرچه بیشتر کارکنان و افزایش کارایی آنان باشد.آن چیز که در این طراحی انعطاف پذیر بیش از همه مورد نظر می باشد  در نظر داشتن جنبه‌های کیفی و تاثیر این وجوه بر طریقه کاری و خلاقیت فردی و اجتماعی کارکنان و اعمال آنها می‌باشد. این وجوه عبارتند از: حریم خصوصی ، نور ، تهویه و ارتباطات .که البته هرکدام شامل آیتمهای ریزتری می باشد که مجموعا یک ساختار5 فاکتوری تاثیرگزار بر رضایت محیطی را تشکیل میدهند که به نوبه خود رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در واقع آن چیز که نمود پیدا می کند ، ایجاد فضایی مناسب با روحیه کارمندان می باشد تا بتوانند ساعات کاری خود را در بهترین شرایط ممکن سپری نمایند .

3-1- ضرورت انجام پژوهش

ضرورت مسأله زمانی عیان می گردد که محاسبه گردد افراد یک جامعه چند ساعت در روز ، چند روز در ماه و چند ماه در سال را مشغول کار در محل کار خود می‌باشند. در حقیقت افراد شاغل بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در مکانهای کاری می‌گذرانند یعنی بهترین و پر انرژی ترین ساعات زندگی.
جستجو در سایت :   


[1] – Hamilton

[2] – Kamarulzaman

[3] – Adrian Leaman

[4]– Altman  & Lett

[5] – Dole & Schroeder

[6] – Crouch & Nimran

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***