:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش :

عنوان : مطالعه تاثیر مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه آموزشی کاردرمانی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

عنوان:

مطالعه تاثیر مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی

استاد راهنما:

دکتر سید علی حسینی

دکتر ابراهیم پیشیاره

استاد مشاور

دکتر آناهیتا خرمی

استاد مشاور آمار

مرجان فرضی

مهر 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

فصل اول. 6

مقدمه. 7

اظهار مسئله. 8

اهمیت و ضرورت مطالعه. 10

اهداف پژوهش: 12

فرضیه های پژوهش: 13

اظهار واژگان کلیدی. 14

فصل دوم. 17

اختلال نقص توجه – بیش فعالی. 18

مدلهای توجه: 23

سامانه حرکتی چشم. 25

انواع حرکات چشمی. 26

ارتباط حرکات چشمی و توجه. 28

فصل سوم. 33

نوع مطالعه. 34

جامعه مورد مطالعه. 34

معیار ورود و خروج افراد به مطالعه. 34

روش جمع آوری دادهها : 35

حجم نمونه و شیوه محاسبه آن. 35

مکان و زمان انجام پژوهش. 36

ابزار جمع آوری اطلاعات.. 37

متغیرها  و چگونگی سنجش آنها 39

شیوه انجام کار 42

روش تجزیه و تحلیل دادهها 43

ملاحظات اخلاقی. 43

فصل چهارم. 44

مطالعه همسانی در مورد متغیر های دموگرافیک.. 46

مطالعه متغیرها بین دو گروه 49

مقایسه نتایج بین گروه مداخله و شاهد. 57

فصل پنجم. 65

معرفی پژوهش… 66

تفسیر یافته های پژوهش… 67

تفسیر داده های مرتبط با پرسشنامه کانرز والدین: 67

تفسیر داده های مرتبط با آزمون عملکرد مداوم. 69

نتیجه گیری. 71

پیشنهادات.. 71

محدودیت ها 72

منابع. 73

پیوست.. 77

 

 

فصل اول

(کلیات پژوهش)

 


 

 

در این فصل به مطالعه اجمالی اظهار مساله و همچنین ضرورت مطالعه، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف واژگان کلیدی پرداخته می­گردد.

1-1 مقدمه

توجه، یکی از پیش نیازهای مهم حافظه بوده و این دو با هم از ملزومات اولیه جهت فرآیندهای یادگیری          می­باشند (وود[1] 1987 به نقل از آنسوورس[2] 1999). تأثیر عمیق و شدید نقص توجه و اختلال در حافظه و عملکردهای اجرایی مغز بر فعالیت های روزمره فرد امری پذیرفته شده می باشد. نقایص خفیف توجه ممکن می باشد انجام بعضی فعالیت های روزمره را برای فرد دشوار یا حتی غیر ممکن سازند (سولبرگ[3] 2004).  توجه، کوشش ذهنی برای تمرکز برروی رویدادهای حسی یا ذهنی می باشد. نقص توجه تأثیر منفی و بنیادی بر توانایی های انجام تکلیف در کودکان دارد. کودکانِ دچار نقص توجه اغلب در یک یا تعدادی از ابعاد و انواع توجه مشکل و اختلال دارند که این عدم کارآیی، منجر به بروز اختلالاتی می­گردد و طیف ویژه ای نظیر نقص توجه-بیش فعالی        (ADHD[4]) را شامل می­گردد. کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی اختلالات توجهی زیادی را تجربه می­کنند که از این میان نقص توجه پایدار[5] مهمترین نقص توجهی در این کودکان می باشد (بارکلی [6]1999).    مطالعات متعدد، نقص عملکرد توجه پایدار را در کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی به اثبات              رسانیده اند. (زنتال[7]، فاکنبرگ [8]1986، اسمیت 1985[9]). همچنین مطالعات دیگری نیز، اختلالات حرکت چشمی را در کودکان ADHD مورد مطالعه قرار داده اند (داگلاس[10] ومونز[11] 2003 ، بیلاسما 1989[12] ، راندال جی راس2000[13]).

در این مطالعه تأثیر بکارگیری بهره گیری از الگوهای ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی مورد مطالعه قرار گرفت، با این امید که مداخلات توجهی خاص، بعنوان شیوه مکمل درمانی – غیر دارویی برای نقایص توجهی کودکان دارای اختلال توجهی بیش فعالی مطرح گردد.

2-1 اظهار مسئله

ویلیام جیمز[14] در سال 1890 توجه را اینگونه تبیین داد که : توجه  عبارتست از تمرکز ذهن به یک شی­ء از میان اشیاء به صورت رشته ای از اندیشه های همبود به شکلی روشن و زنده که اساس آن، متمرکز شدن و قرار دادن شی­ء مورد نظر در کانون توجه[15]، تمرکز[16] و آگاهی[17] می باشد. دونالد برادبنت نیز در کتاب ادراک و ارتباط، توجه را نتیجه وجود یک سیستم پردازش اطلاعات با ظرفیت محدود دانست. توجه مهارتی بسیار پیچیده می باشد و در حقیقت در برگیرنده مهارت های متعددی می باشد که هر یک در طی زمان و در طول رسش سامانه های عصبی و همگام با تجربه و دریافت محرک از محیط بروز پیدا می­کنند. معضلات توجهی طیف وسیعی از اختلالات روانپزشکی کودکان را به وجودمی­آورند که می­توان به اختلالاتی نظیر اختلال بیش فعالی-کم توجهی، اختلالات تکاملی – رشدی[18] و اختلالات یادگیری [19]تصریح نمود.
جستجو در سایت :   


طبق تعریف راهنمای تشخیص بیماریهای روانی DSM-IV-TR[20] اختلال نقص توجه- بیش فعالی عبارت می باشد از یک وضعیت عصبی – رشدی که براساس وجود الگوی پایدار نقص توجهی (به ویژه توجه پایدار[21]) و یا تکانشگری[22] و بیش فعالی[23] به عنوان ویژگی­های بسیار تکرار پذیر و شدیدتر از اندازه قابل نظاره در همتاهای رشدی آنها مشخص می­گردد و علائم آن با سطح رشدی تکاملی فرد تناسب و همخوانی ندارد. اختلال نقص توجه-بیش فعالی الگوی پایدار عدم توجه و یا بیش فعالی و رفتارهای تکانشی می باشد که شدیدتر و شایع تر از آنست که معمولاً در کودکان با سطح رشد مشابه دیده می­گردد. هرچند بسیاری از موردها سالها پس از بروز              نشانه ها تشخیص داده می­شوند اما برای مطرح کردن این تشخیص بایستی بعضی از نشانه ها قبل از سن 7 سالگی ظاهر شوند. در ایالات متحده اندازه بروز اختلال 2 تا20% گزارش شده می باشد، با این حال رقم 3 تا 7 درصد رقم اطمینان بخش تری می باشد. اختلال موجب بروز آسیب در عملکردهای هنجار نظیر موفقیتهای تحصیلی، رفتار در مدرسه، تعامل با والدین و خواهر و برادر و ارتباط با همسالان می­گردد. در سبب شناسی این اختلال علل ژنتیکی، عوامل مربوط به رشد، آسیب­های مغزی، عوامل عصب شیمیایی، عوامل عصبی فیزیولوژیک و نیز عوامل روانی-اجتماعی مطرح می­باشند. علائم بالینی این اختلال بطور عمده شامل نقص توجه و بیش فعالی به همراه تکانشگری می باشد. این کودکان در خانه حاضر نیستند حتی برای چند لحظه خاموش بمانند و اغلب انفجاری و تحریک پذیرند. محرکهای بی اهمیت می­توانند به راحتی توجه کودک را مختل سازند. از خصوصیاتی که بیش از همه ذکر می­گردد، شامل بیش فعالی، اختلال ادراک حرکتی، بی ثباتی هیجانی، نقص هماهنگی کلی، نقص توجه (میدان توجه کوتاه، حواس پرتی، درجاماندگی، ناتوانی در اتمام تکالیف و تمرکز ضعیف)، تکانشگری (اقدام قبل از اندیشیدن، تغییرات ناگهانی فعالیت و از جا پریدن در کلاس)، اختلال حافظه و تفکر، ناتوانی­های اختصاصی یادگیری، نقایص گفتاری و شنیداری، علائم مبهم عصبی و بی نظمی های نوار مغزی می­باشند. (کاپلان و سادوک[24]2003).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : دیدگاه مدیران و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

طبق مطالعات انجام شده، کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی در طیف وسیعی از عملکردهای اجرایی مغز دچار اشکال هستند، خصوصاً در زمینه عملکرد توجهی، مطالعات متعددی نقص توجه مداوم و نیز توجه انتخابی را در این کودکان نشان داده اند (به نقل از توکا[25] و همکاران 2008). نارسایی توجه              مشخص ترین مشکل کودکان ADHD می باشد و نخستین معیار تشخیصی محسوب می­گردد. (بارکلی[26] 1997). بارکلی اظهار می­کند که مهمترین مشکل توجه در کودکان ADHD نقص توجه پایدار می باشد. (بارکلی1997).

معضلات حرکتی در کودکان دچار اختلال کم توجهی-بیش فعالی به علت اختلال در مسیر فرونتو استرایتال و مخچه ای ثابت شده می باشد. همانند سیستم حرکتی، سیستم اکولوموتور این کودکان نیز با نقص در مناطقی از مخچه از قبیل عقده­های قاعده ای، تالاموس، مخچه، کالیکولوس فوقانی و تشکیلات مشبک ساقه مغزی می باشد. سیستم اکولوموتور بعنوان یک سیستم میانجی بین حرکت و شناخت مطرح شده می باشد. (زی و لی 2006).

مطالعه سیستم اکولوموتور می­تواند بعنوان یک مطالعه مکمل مهم باشد زیرا داده­های حاصل از این مطالعه در یافته هایی مانند MRI و همچنین سایر آزمون های عصبی-روانشناختی پیدا نمود نمی­گردد. به همین دلیل تقریباً غیر ممکن می باشد که توجه بینایی را بدون در نظر گرفتن دیدن[27] به مفهوم اینکه در چه نقطه ای چشم ها ثابت[28] می­شوند، در نظر گرفت. )لاسکر و همکاران 2007). از این رو می­توان از مطالعه سیستم اکولوموتور به عنوان یک ابزاردقیق برای ارزیابی مسایل شناختی و همچنین رشد نورولوژیک این کودکان  بهره گیری نمود.

اهمیت این مطالعه به این دلیل می باشد که همین مناطقی که کنترل حرکات اکولوموتور را تحت کنترل دارند در کودکان ADHD دچار اختلال می­باشند. به همین دلیل کودکان دارای اختلال، هم در شروع حرکات ساکادیک و هم درکنترل حرکات چشمی دچار مشکل هستند. این اختلالات اکولوموتور در این کودکان منجر به سرعت پردازشی پایین­تر، مهارتهای خودکار کمتر و همچنین کوشش بیشتر در حین انجام کارهای روزمره                    می­گردد. (ماهونه[29]2011).

با در نظر داشتن ارتباط متقابل بین حرکات چشمی و توجه و تأثیر توجه در کنترل ثبات بینایی در این پژوهش، تأثیر تقویت ردیابی بینایی و تقویت حرکات چشمی بر توجه پایدار کودکان دچار اختلال کم توجهی-بیش فعالی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

[1] Wood

[2] Answorth

[3] Solberg

[4] Attention defici-hyper activity

[5] sustain attention

[6] Barkley

[7] Zental

[8] Fulkenberg

[9] Smith

[10] Doglas

[11] Monuz

[12] Belasma

[13] Randal G Rass

[14] James

[15] Focalization

[16] Concentration

[17] Consciousness

[18] Pediatric developmental disorder

[19] Learning disorder

[20] Diagnostic and Statistical Manual

[21] Sustained Attention

[22] Impulsivity

[23] Hyperactivity

[24] Kaplan &Sadock

[25] Tooka

[26] Barkley

[27] looking

[28] fixation

[29] Mahone

تعداد صفحه :88

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***