:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : ارائه­ ی مدلی برای مطالعه سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با بهره گیری از پویایی سیستم ­ها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

              رشته: مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی

عنوان:  ارائه­ی مدلی برای مطالعه سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با بهره گیری از پویایی سیستم­ها

استاد راهنما: دکتر نیکبخش جوادیان

استاد مشاور: دکتر علی بزرگی

شهریور 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

صنعت مرغ کشور هم از نظر اندازه و هم از نظر تعداد نیروی انسانی درگیر، یکی از بزرگترین صنایع کشور می­باشد. این صنعت همواره با چالش نوسان و رشد زیاد قیمت مرغ مواجه می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی زنجیره ارزش تولید گوشت مرغ کشور و پیشنهاد بهترین راهکار برای جلوگیری از رشد قیمت می­باشد. مدل مربوط به این زنجیره ارزش با روش پویایی سیستم­ها برای شناخت و ارزیابی عوامل اثرگذار بر آن بسط داده شده می باشد. نوع مشکل و ساختار زنجیره، «قیمت مرغ» و «اندازه تولید گوشت» را به عنوان متغیرهای کلیدی سیستم مشخص می­کند. متغیرهای اصلی دیگر نیز شناسایی و روابط بازخوردی آنها در نمودارهای علّی حلقوی رسم شده و با بهره گیری از این متغیرها و وابستگی بین آنها مدل اصلی در قالب نمودار انباشت جریان ساخته شده می باشد.

با در نظر داشتن راهکار­های موجود برای بهبود زنجیره ارزش استراتژی­هایی پیشنهاد گردید. این استراتژی­ها «کاهش زمان پرورش»، «بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات تولید»، «افزایش تولید دان پلت» و «بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداری­ها» می­باشد. نرم افزار VENSIM PLE (version5)  نیز برای شبیه­سازی مدل زنجیره ارزش صنعت مرغ و پیش­بینی مقدار متغیرهای کلیدی در سناریوهای مختلف مورد بهره گیری قرار گرفت. پس از اجرای مدل و آزمودن سناریوهای گوناگون، راهبردها به ترتیب اثرگذاری بر شاخص­های کلیدی اولویت­بندی شدند. استراتژی «بهسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات تولید» به عنوان بهترین استراتژی در وضعیت امروز صنعت مرغ کشور برای دوره کوتاه مدت معرفی گردید. این رهیافت با پیش­بینی افزایش تولید ماهانه گوشت مرغ و کاهش قیمت تعادلی، به گونه کل بهترین عملکرد را در تمام شاخص­ها نسبت به استراتژی های دیگر از خود نشان داده می باشد. پس از این استراتژی، «افزایش تولید دان پلت» راهکار برتر بعدی می باشد. در این راهبرد نیز شاخص­ها، بهبود پیدا کرده­اند، البته نه به اندازه استراتژی قبل. این مدل نشان داد استراتژی «بهینه سازی مصرف سوخت»
نمی­تواند تغییر محسوسی در هزینه تولید و دیگر نقاط کلیدی زنجیره ایجاد کند، با اینکه از جنبه­های بسیاری مهم می باشد. استراتژی «کاهش زمان پرورش» نیز با اینکه ضریب تبدیل را کاهش داده و باعث افزایش راندمان می­گردد، اما کاهش تولید ناشی از این استراتژی قیمت را به گونه چشم گیری افزایش داده و پاسخگوی نیاز امروز این صنعت نیست.

 

  جستجو در سایت :   

 

فهرست مطالب                                               شماره برگ

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..1

11 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

12 تعریف مساله و اظهار موضوع………………………………………………………………………………………….2

121 نوسان قیمت مرغ……………………………………………………………………………………………………. 4

122 افزایش قیمت مرغ…………………………………………………………………………………………………… 4

13 ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 4

14 پرسش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 8

15 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 9

16 روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 9

17 مراحل اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………… 10

18 جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………… 10

19 کاربرد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 11

110 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………………………… 12

21 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

22 علل نوسان قیمت و مقدار تولید در صنعت کشاورزی………………………………………………….. 13

23 سیاست­های دولت در صنعت مرغ……………………………………………………………………………… 14

231 دوره اول……………………………………………………………………………………………………………. 14

232 دوره دوم……………………………………………………………………………………………………………. 14

233 دوره سوم…………………………………………………………………………………………………………… 15

234 دوره چهارم………………………………………………………………………………………………………… 15

24 پژوهش های انجام شده……………………………………………………………………………………………. 16

24 نقد ادبیات………………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 21

31 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

32 پویایی شناسی سیستم………………………………………………………………………………………………. 22

33 مدلسازی………………………………………………………………………………………………………………… 23

34 مدلسازی در سیستم های پویا……………………………………………………………………………………. 23

341 مدلسازی به عنوان یک فرایند تکراری………………………………………………………….. 24

342 رفتار مرجع………………………………………………………………………………………………………… 25

343 افق زمانی…………………………………………………………………………………………………………… 25

344 فرضیه پویا…………………………………………………………………………………………………………. 25

345 نمودارهای علی و معلولی…………………………………………………………………………………….. 26

346 نمودارهای حالت-جریان……………………………………………………………………………………… 26

347 شبیه سازی دینامیک…………………………………………………………………………………………….. 27

348 تست مدل………………………………………………………………………………………………………….. 27

349 طراحی و ارزیابی سیاست…………………………………………………………………………………….. 27

3-5 پیش بینی سریهای زمانی……………………………………………………………………………………………. 28

36 مدیریت زنجیره ارزش………………………………………………………………………………………………. 29

37 تحلیل زنجیره تامین با بهره گیری از پویایی سیستم ها……………………………………………………….. 29

38 متغیرهای کلیدی  زنجیره ارزش صنعت مرغ………………………………………………………………… 30

381 تولید گوشت مرغ……………………………………………………………………………………………….. 30

382 قیمت گوشت مرغ……………………………………………………………………………………………… 31

3821  نوسانات قیمت مرغ………………………………………………………………………………………. 31

3822  طریقه افزایش قیمت گوشت…………………………………………………………………………….. 32

383 قیمت نهاده های مرغ …………………………………………………………………………………………. 33

383-1 مطالعه قیمت دان آماده……………………………………………………………………………………. 33

383-2 مطالعه قیمت کنجاله سویا……………………………………………………………………………….. 35

383-3 مطالعه قیمت ذرت………………………………………………………………………………………… 36

383-4 مطالعه قیمت جوجه………………………………………………………………………………………. 36

فصل چهارم: یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………. 40

41 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 41

42 فرضیه پویا……………………………………………………………………………………………………………….41

43 مرز سیستم……………………………………………………………………………………………………………… 42

44 نمودار علت و معلول……………………………………………………………………………………………….. 42

44-1 تغییر در جوجه­ریزی به علت تغییر در قیمت مرغ……………………………………………………. 44

44-2 تغییر در ظرفیت پرورش مرغ مادر در اثر تغییر در قیمت جوجه………………………………… 44

44-3 تغییر در جوجه­ریزی به علت تغییر در قیمت دان ……………………………………………………. 45

44-4 حلقه تعادلی قیمت مرغ……………………………………………………………………………………….. 46

44-5 کاهش قیمت مرغ به علت افزایش مصرف  گوشت قرمز………………………………………….. 46

44-6 تاثیر واردات، صادرات، نگهداری  و عرضه گوشت یخ­زده……………………………………….. 47

44-7 افزایش تقاضای پیوسته گوشت مرغ………………………………………………………………………. 47

44-8 درآمد ملی………………………………………………………………………………………………………….. 48

45 آمارهای بکار رفته در مدل………………………………………………………………………………………… 49

45-1 تابع جوجه­ریزی مرغ مادر از مهر 85 تا آبان 93 ……………………………………………………. 49

45-2 تابع میانگین وزن استاندارد مرغ بر حسب مدت زمان پرورش…………………………………… 50

45-3 شاخص بهای کالاهای مصرفی……………………………………………………………………………… 50

45-4 نمودار تابع تورم ماهانه………………………………………………………………………………………… 50

45-5 درآمد­ سرانه………………………………………………………………………………………………………… 51

45-6 نرخ ارز دولتی…………………………………………………………………………………………………….. 52

45-7 تابع تلفات………………………………………………………………………………………………………….. 53

45-8 میانگین زمان رشد……………………………………………………………………………………………….. 53

45-9 تعداد کل واحدهای مرغداری……………………………………………………………………………….. 54

45-10 قیمت مکمل گوشتی………………………………………………………………………………………….. 54

45-11 قیمت گندم………………………………………………………………………………………………………. 55

45-12 بهسازی مرغداری­ها…………………………………………………………………………………………… 55

46 ساختمان کلی مدل…………………………………………………………………………………………………… 57

47 تبیین معادلات مهم…………………………………………………………………………………………………… 58

48 نمودار جریان مدل…………………………………………………………………………………………………… 59

49 شبیه سازی مدل………………………………………………………………………………………………………. 61

410 اعتبار سنجی مدل………………………………………………………………………………………………….. 61

410-1 آزمون کفایت مرزهای مدل ……………………………………………………………………………….. 61

410-2 آزمون ساختار…………………………………………………………………………………………………… 61

410-3 آزمون حالت حدی……………………………………………………………………………………………. 62

410-4 آزمون ابعاد………………………………………………………………………………………………………. 62

410-5 آزمون باز تولید رفتار………………………………………………………………………………………… 62

411 تحلیل حساسیت……………………………………………………………………………………………………. 66

412 چگونگی مقایسه سیاست های مهم………………………………………………………………………………… 67

413 شناسایی نقاط اهرمی مدل …………………………………………………………………………………….. 67

414 سناریو سازی………………………………………………………………………………………………………… 68

415 ساخت سناریو………………………………………………………………………………………………………. 69

415-1 استراتژی افزایش تولید خوراک آماده…………………………………………………………………… 69

41511 انواع خوراک طیور………………………………………………………………………………………… 69

41512 مزایای پلت کردن خوراک……………………………………………………………………………… 71

4152 بهسازی مرغداری­ها…………………………………………………………………………………………… 73

4153 بهینه­سازی مصرف سوخت…………………………………………………………………………………. 73

4154 کاهش دوره پرورش………………………………………………………………………………………….. 75

فصل پنجم: یافته ها و پیشنهادات………………………………………………………………………………………. 77

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 78

5-2 نتایج شبیه سازی……………………………………………………………………………………………………… 78

5-2-1 ارزیابی پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………. 81

5-3 اعمال سیاستهای مختلف روی مدل و آثار آنها…………………………………………………………….. 81

5-3-1 نهاده­های مرغ……………………………………………………………………………………………………… 81

5-3-2 هزینه تولید…………………………………………………………………………………………………………. 84

5-3-3 شاخص تولید……………………………………………………………………………………………………… 85

5-3-4 اندازه تولید ماهانه گوشت مرغ………………………………………………………………………………. 85

5-3-5 قیمت مرغ زنده…………………………………………………………………………………………………… 86

5-3-6 سود حاصل از صنعت مرغ گوشتی………………………………………………………………………… 87

5-4 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 88

5-6 منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-7 پیوست…………………………………………………………………………………………………………………… 94

 


 

فهرست جداول                                                                                                   برگ

جدول 11 استاندارد مصرف و ضریب تبدیل  دان ………………………………………………………………. 6

جدول 12 ضریب تبدیل دان در سالهای اخیر……………………………………………………………………… 7

جدول 31 اندازه تولید گوشت مرغ در کشور……………………………………………………………………. 31

جدول 32 درصد رشد متوسط قیمت مرغ در ماه های سال…………………………………………………. 31

جدول 33 متوسط قیمت سالانه گوشت مرغ…………………………………………………………………….. 32

جدول 34 رشد سالانه و قیمت دان مرغ…………………………………………………………………………… 34

جدول 35 میانگین قیمت جوجه در سالهای مختلف………………………………………………………….. 37

جدول 41 درآمد سرانه هر ایرانی در سال………………………………………………………………………… 51

جدول 42 درصد تغییر نقاط کلیدی زنجیره نسبت به یک درصد افزایش مقادیر اولیه متغیرها….. 67

جدول 51 تاثیر سناریو­های گوناگون بر قیمت ذرت …………………………………………………………. 83

جدول 52 تاثیر سناریو­های گوناگون بر هزینه تولید جوجه ……………………………………………….. 83

جدول 53 تاثیر سناریو­های گوناگون بر هزینه تولید ………………………………………………………….. 84

جدول 54 تاثیر سناریو­های گوناگون بر اندازه تولید مرغ ……………………………………………………. 86

جدول 55 تاثیر سناریو­های گوناگون بر قیمت مرغ زنده ……………………………………………………. 86

جدول 56 تاثیر سناریو­های گوناگون بر سود صنعت مرغ گوشتی ……………………………………….. 87


 

فهرست اشکال و نمودارها                                                                                    برگ

شکل 11 وزن لاشه مرغ در کشور های مختلف …………………………………………………………………. 7

شکل 31 درصد رشد متوسط قیمت مرغ در ماه های سال………………………………………………….. 24

شکل 32 میانگین قیمت مرغ بصورت ماهانه بین سالهای 87 تا 92…………………………………….. 25

شکل 33 متوسط رشد قیمت دان در ماه های مختلف………………………………………………………… 26

شکل34 طریقه رشد قیمت دان…………………………………………………………………………………………. 27

شکل35 نمودار قیمت سویا……………………………………………………………………………………………. 28

شکل36 نمودار قیمت ذرت……………………………………………………………………………………………. 28

شکل37 در صد رشد ماهانه قیمت جوجه نسبت به ماه قبل………………………………………………….30

شکل38 طریقه رشد قیمت جوجه در ماههای مختلف…………………………………………………………. 31

شکل 41 نمودار علت ومعلول ………………………………………………………………………………………. 43

شکل 42 حلقه های تعادل جوجه­ریزی با قیمت مرغ…………………………………………………………. 44

شکل 43 حلقه کاهنده قیمت جوجه و پرورش مرغ مادر……………………………………………………. 45

شکل 44 حلقه کاهنده جوجه­ریزی و قیمت دان……………………………………………………………….. 45

شکل 45 حلقه تعادل قیمت مرغ و تقاضا…………………………………………………………………………. 46

شکل 46 حلقه های تعادل قیمت و تقاضای گوشت مرغ و قرمز…………………………………………. 46

شکل 47 حلقه تعادلی قیمت و موجودی مرغ…………………………………………………………………… 47

شکل 48 حلقه افزایشی تقاضا و مصرف سرانه…………………………………………………………………. 48

شکل 49 حلقه افزاینده درآمد ملی و مصرف مرغ سرانه…………………………………………………….. 49

شکل410 نمودار اندازه و پیش بینی جوجه­ریزی در واحد های مرغ مادر…………………………….. 49

شکل 411 تابع وزن استاندارد برحسب زمان پرورش………………………………………………………… 49

شکل 412 نمودار شاخص بهای کالاهای مصرفی……………………………………………………………… 50

شکل 413 نمودار تورم ماهانه………………………………………………………………………………………… 51

شکل 414 نمودار درآمد سرانه هر ایرانی…………………………………………………………………………. 52

شکل 415 نرخ ارز واردات نهاده های مرغ …………………………………………………………………….. 53

شکل 416 درصد تلفات هر دوره مرغ های گوشتی…………………………………………………………… 53

شکل417 میانگین زمان دوره رشد در سالهای مختلف……………………………………………………….. 54

شکل418 تعداد کل مرغداری­های گوشتی و تخم گذار کشور…………………………………………….. 54

شکل419 قیمت مکمل دان گوشتی در سالهای مختلف……………………………………………………… 55

شکل420 قیمت گندم در سالهای مختلف………………………………………………………………………… 54

شکل421 تعداد واحدهای بهسازی شده …………………………………………………………………………. 55

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

شکل422 تعداد واحدهای بهینه شده در مصرف سوخت……………………………………………………. 56

شکل 423 نمودار جریان……………………………………………………………………………………………….. 60

شکل 424 نمودار پیش بینی تقاضا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………….. 61

شکل 425 نمودار پیش بینی تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………………… 63

شکل 426 نمودار پیش بینی ضریب تبدیل در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………….. 63

شکل 427 نمودار پیش بینی مصرف سرانه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………….. 63

شکل 428 نمودار پیش بینی تولید جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………. 64

شکل429 نمودار پیش بینی قیمت ذرت در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………… 64

شکل430 پیش بینی قیمت سویا در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………………… 64

شکل431 پیش بینی قیمت مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………………. 65

شکل432 پیش بینی میانگین وزن مرغ در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………… 65

شکل433 پیش بینی تولید جوجه در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی………………………………….. 65

شکل434 پیش بینی مصرف دان در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی…………………………………… 66

شکل435 پیش بینی شاخص تولید در مدل پایه و مقایسه با آمار واقعی……………………………….. 66

شکل436 اندازه تولید خوراک پلت در استراتژی­های گوناگون……………………………………………. 73

شکل437 تعداد واحدهای بهسازی شده در استراتژی­های گوناگون…………………………………….. 73

شکل438 تعداد واحدهای بهینه در مصرف سوخت در استراتژی­های گوناگون………………………… 74

شکل439 زمان رشد متوسط در استراتژی­های گوناگون……………………………………………………… 76

شکل51 پیش­­بینی قیمت دان در مدل پایه…………………………………………………………………………. 78

شکل52 پیش­بینی قیمت جوجه در مدل پایه ……………………………………………………………………. 78

شکل53 پیش­بینی قیمت تمام شده مرغ در مدل پایه………………………………………………………….. 79

شکل54 پیش­­بینی اندازه تولید مرغ در مدل پایه…………………………………………………………………. 79

شکل55 پیش­بینی قیمت مرغ زنده در مدل پایه ………………………………………………………………… 79

شکل56 پیش­بینی کل سود تولید گوشت مرغ در مدل پایه…………………………………………………. 80

شکل57 پیش­بینی مقدار شاخص تولید در مدل پایه ………………………………………………………….. 80

شکل58 پیش­بینی هزینه تولید جوجه در مدل پایه…………………………………………………………….. 80

شکل59 پیش­بینی کل سود تولید جوجه در مدل پایه ………………………………………………………… 81

شکل5-10 پیش­بینی اندازه ضریب تبدیل در مدل پایه…………………………………………………………. 81

شکل5-11 نتایج سناریو پردازی- قیمت ذرت……………………………………………………………………. 82

شکل512 نتایج سناریو پردازی- قیمت سویا……………………………………………………………………. 82

شکل513 نتایج سناریو پردازی- هزینه تولید جوجه………………………………………………………….. 83

شکل 514 نتایج سناریو پردازی- قیمت جوجه…………………………………………………………………. 83

شکل 515 نتایج سناریو پردازی- کل سود تولید جوجه…………………………………………………….. 84

شکل 516 نتایج سناریو پردازی- قیمت تمام شده تولید مرغ……………………………………………… 84

شکل 517 نتایج سناریو پردازی-شاخص تولید………………………………………………………………… 85

شکل 518 نتایج سناریو پردازی- اندازه تولید مرغ آماده…………………………………………………….. 86

شکل 519 نتایج سناریو پردازی- قیمت مرغ زنده…………………………………………………………….. 86

شکل 520 نتایج سناریو پردازی- کل سود مرغ گوشتی……………………………………………………… 87

مقدمه

مدیریت زنجیره تامین، یکی از استراتژی های رقابتی مهم برای افزایش بهره­وری و سود­دهی در هر سازمان می باشد. مفهوم «مدیریت زنجیره تامین» منجر به تغییر تفکر مدیران در جهت یکپارچه­سازی تمام مراحل تهیه و توزیع کالا و خدمت می­گردد. این نوع توجه نه تنها مدیران را مجبور می­کند که کارکرد های سازمان خود را کارا و بهره­ور نمایند، بلکه بایستی منافع کلیه حلقه­های زنجیره عرضه را نیز مد­نظر قرار­ دهند. زیرا ناکارآمدی هر یک از آنها روی کل زنجیره اثر منفی دارد. توجه مدیریت زنجیره عرضه با مدیریت سنتی که قبل از آن متداول بود، کاملا متفاوت می باشد. در مدیریت سنتی هدف بهینه­سازی در درون مرزهای یک حلقه­ی زنجیره می باشد در حالی که در مدیریت زنجیره­ی عرضه، بهینه­سازی کل زنجیره مدنظر می باشد. نتیجه­ی این هماهنگی و یکپارچگی در حلقه­های زنجیره عرضه، ارائه کالا و خدمت با هزینه ی کمتر و کیفیت بهتر می­باشد.

در مدیریت سنتی پیکاری همیشگی بین دو حلقه­ی پیاپی زنجیره در میان بود. مثلا تولید­کننده و توزیع­کننده همیشه به دنبال قیمت مطلوب­تر و نگهداشت موجودی کمتر بودند. در حالی که شاید این پیکار به تضعیف یا نابودی هر دوی آنها بیانجامد. پیامد این کار پیدایش یک اختلال در کل زنجیره می باشد که همه­ی حلقه­ها از آن آسیب می­بینند. پس بهینه ­سازی هر یک از زیرسیستم­ها به بهینه ­سازی کل سیستم منجر نمی­گردد. اما در مدیریت زنجیره تامین با دید کل­نگر به سیستم از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری می­گردد. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمام حلقه­های زنجیره­ی عرضه و روش­های جدید برنامه­ریزی می­باشد و دانش مدیریت زنجیره تامین به دنبال گسترش این رویکرد می باشد [1]. پورتر زنجیره تامین را شامل همه­ی فعالیت­های مورد نیاز برای ارائه یک خدمت یا محصول به مشتری نهایی می­داند. از دیدگاه او به زنجیره تامین، مراحل ساخت و توزیع به عنوان قسمتی از جریان کالا و خدمات افزوده
می­گردد. به بیانی دیگر با این رویکرد، زنجیره تامین در بر گیرنده سه حوزه تدارک، تولید و توزیع
می­گردد [2]. این رویکرد می­تواند تمام مراحل ایجاد ارزش در طول زنجیره را شناسایی و جایگاه آن را مطالعه نماید. [1] [2] [3]

صنعت مرغداری دومین صنعت بعد از صنعت نفت کشور می باشد. بر اساس آمار فائو صنعت مرغ ایران رتبه­ی هفتم در تولید مرغ در جهان را داراست [3]. با وجود گستردگی واحدهای تولید و اهمیت آن در سبد غذایی مردم، این صنعت در کشور ما با معضلات فراوانی روبرو می باشد که در نوسان و افزایش قیمت گوشت مرغ خود را نشان می­دهد و آنها را می­توان در دو دسته کلی برشمرد: (1) اشکال مدیریت مرغداری­ها و عدم تمایل به آموزش در مدیران سنتی، بالا بودن دوره پرورش، عدم فعالیت و یا نیمه­فعال بودن بسیاری از واحد­های تولیدی، فقدان مدیریت واحد در زنجیره تولید، نوسان تولید در جوجه یک روزه، مستقل بودن واحدهای تولیدی و عدم وجود سیستم قراردادی (2) هزینه بالای تولید به دلیل بالا بودن ضریب تبدیل، تجهیزات قدیمی، مصرف انرژی بالا، نوسان قیمت نهاده­های دان، عدم بهره گیری کامل از دان پلت.

نوسانات قیمت گوشت مرغ و نهاده های آن چالش های اساسی این صنعت می باشد که هر ساله موجب عدم تعادل در بازار می­گردد و چاره جویی برای کاهش این نوسانات یکی از نگرانی­های دولت می باشد. این نوسانات می­تواند تابعی از عوامل عرضه مانند تغییرات قیمت عوامل تولید و یا تقاضای مصرف کنندگان باشد. از این رو با وجود کوشش­هایی که دولت برای تنظیم بازار برداشته، اما هنوز به موفقیت قطعی کامل در تنظیم بازار این محصول دست نیافته می باشد [4].[4]

گوشت مرغ به علت های گوناگون اقتصادی و بهداشتی از جایگاه ویژه­ای در بین اقلام مختلف پروتئین حیوانی برخوردار می باشد. این امر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغداری در ایران و جهان را به همراه داشته می باشد به گونه­ای که تولید گوشت مرغ در ایران از 42 هزار تن در سال 1344 به رقم 1871 هزار تن در سال 1391 افزایش یافته و از این جهت رتبه هشتم را در بین کشورهای تولید کننده این محصول دارد. همسو با افزایش تولید، سرانه مصرف این محصول نیز از 18 کیلوگرم در سال 1350 به رقم 24.4 کیلوگرم در سال 1390 رسیده می باشد و از متوسط سرانه مصرف گوشت مرغ در دنیا (14کیلوگرم) نیز بیشتر می­باشد [3].[3]

صنعت مرغداری به علت های گوناگونی مانند سرعت بالای رشد طیور در زمان کوتاه نسبت به سایر دامها، ضریب تبدیل غذایی پایین، امکان تولید در تمام شرایط آب­و­هوایی، سرمایه پایین نسبت به سایر صنایع دامپروری دارای اولویت می باشد. اضافه براین، مصرف گوشت مرغ از لحاظ جنبه­های بهداشتی نیز به دلیل عدم امکان انتقال سریع بیماریهای میکروبی، ویروسی و انگلی به بشر، ارزش غذایی بالا، ترکیب مناسب اسیدهای آمینه ضروری، ضریب هضم بالا و کلسترول پایین­تر نسبت به گوشت قرمز برتری دارد. همچنین، شایان ذکر می باشد که این صنعت در سالهای اخیر پیشرفت های فناوری وسیعی در زمینه اصلاح ژنتیکی طیور داشته که از لحاظ کمی و کیفی تولید را تحت تاثیر قرارداده می باشد. اما به رغم این اهمیت و کوشش های دولت در طرفداری از این صنعت، تولیدات این بخش هنوز برای تقاضای داخلی هم کافی نیست.

مطالعه­های انجام شده توسط مرکز پشتیبانی طیور شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور نشان
می­دهد که به گونه متوسط حدود 60 درصد هزینه تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ اختصاص به هزینه خوراک (دان) دارد. در بین اقلام مختلف تشکیل دهنده غذای مرغ، ذرت، کنجاله سویا به گونه متوسط 62  تا 70 درصد از هزینه خوراک مرغ را تشکیل می­دهد. آن چیز که بر اهمیت ذرت، کنجاله سویا، ذرت به عنوان نهاده های اصلی صنعت مرغداری می افزاید، آن می باشد که این اقلام اکثراً وارداتی بوده و نوسانات ناشی از قیمت واردات این محصولات همواره باعث نوسانات شدید قیمت محصول نهایی این صنعت (گوشت مرغ) گردیده می باشد. به رغم کوشش های صورت گرفته، صنعت مرغداری کشور هنوز نوسانات شدید قیمت نهاده های تولید و عدم کنترل مناسب قیمت آنها را از یک سو و کنترل شدید قیمت محصول تولیدی (گوشت مرغ) را از سوی دیگر تجربه می­کند، که این امر به نوبه خود موجب کاهش سود تولید کننده و عدم رغبت به سرمایه گذاری در این بخش می­گردد [5].[5]

1-2 تعریف مساله و اظهار موضوع

در این پژوهش ضمن مطالعه عوامل گوناگون موثر بر عملکرد زنجیره تامین و شناسایی متغیرها، کوشش خواهد گردید تا با ارائه مدلی شبیه سازی شده از زنجیره ارزش و ارزیابی صحت مدل با اطلاعات در دسترس صنعت مرغ کشور، آثار تغییر عوامل تاثیر­گذار در زنجیره ارزش مرغ مطالعه و نتایج به کارگیری سیاست­های گوناگون برای بهبود تولید ارزیابی گردد. مساله این گونه تعریف می­گردد که با در نظر داشتن وجود ظرفیت های فراوان در صنعت مرغ که طی سالهای گذشته ایجاد شده می باشد کشور ما هنوز بخش قابل توجهی از نیازهای داخلی خود را از خارج از کشور وارد می­کند. نوسان قیمت مرغ باعث شده بسیاری از کسانی که در این صنعت مشغول به کار بوده­اند زیان ببینند و مانند گذشته با تمام توان خود فعالیت نکرده یا اینکه واحد­های خود را تعطیل کنند. چالشهای پیشروی صنعت مرغ را می­توان این­گونه دسته­بندی نمود.

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی صنایع